lupa x
user

Konference Zdravotnictví 2024

Konference Zdravotnictví 2024

21.09.2023

Redakce

Digitalizace zdravotnictví je klíčem k jeho efektivitě.

Konference  Zdravotnictví 2024

Foto: Shutterstock

Deficit hospodaření zdravotních pojišťoven by neměl ohrozit poskytovaní zdravotních služeb.

Ve dnech 21. až 22. září 2023 proběhne již devátý ročník konference Zdravotnictví, jehož pořadatelem je Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Jde to největší legislativně-zdravotnickou odbornou konferenci v ČR s účasti 550 klíčových aktérů z řad managementu poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností. Mezi ústřední témata, která budou za účasti expertů diskutována patří:

Financování zdravotnictví v příštím roce a jeho ne-udržitelnost v střednědobém horizontu. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2024 se příjmy pro rok 2023 odhadují na 467,8 mld. Kč   a pro rok 2024 na 499,5 mld. Kč. V meziročním srovnaní́ mezi roky 2023 a 2024 se tedy jedná o růst ve výši 31,7 mld. Kč (o 6,8 %). Díky navýšení́ příjmů̊ se odhaduje snížení́ deficitu hospodaření́ zdravotních pojišťoven v roce 2023 pod 5 mld. Kč a u některých zdravotních pojišťoven lze předpokládat i vyrovnané hospodaření́.

Zůstatky na fondech pojišťoven na začátku roku 2023 činily 56,8 mld. Kč, ke konci roku tedy jsou celkové zůstatky očekávány v přibližné výši 51,9 mld. Kč. Současná výše zůstatků je 55,2 mld. Kč. Žádná zdravotní pojišťovna tak nebude mít na konci roku 2023 vyčerpané zůstatky   a nedojde tak k ohrožení plateb poskytovatelům.

„Za klíčové považujeme diskuzi o delším časovém rámci a udržitelnosti financování českého zdravotnictví nejen v roce příštím, ale i v těch nadcházejících,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Mezi další klíčová témata patří digitalizace českého zdravotnictví. „Digitalizace je jednou z velkých výzev, kterým české zdravotnictví čelí, ale vzhledem k zefektivnění systému, které se v případě úspěšné digitalizace dostaví, je to také jedna z našich priorit na Ministerstvu zdravotnictví,“ uvedl Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České republice. Sdružuje a zastupuje 69 zaměstnavatelských svazů s více než 14.900 organizacemi a jejich 600.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb a moderní energetiky. V oblasti veřejných služeb jsou to sektory zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury a neziskových organizací. V oblasti moderní energetiky jsou to sektory obnovitelných zdrojů akumulace, kogenerace a chytrých sítí. V neposlední řadě Unie sdružuje významné organizace v sektorech finančních služeb, bankovnictví, průmyslu a veřejné správy.

Hlavní stránka