lupa x
user

Šotola: Vnímáme silnou potřebu rozvoje služeb pro duševní zdraví

Šotola: Vnímáme silnou potřebu rozvoje služeb pro duševní zdraví

26.09.2023

Redakce

Zastupitelé Pardubického kraje rozhodli o pravidelném dofinancováno sociálních služeb, jako jsou pečovatelská služba či osobní asistence podle skutečných potřeb na území kraje. Ty slouží nejen seniorům, ale také dalším lidem, kteří potřebují pomoc v obtížné situaci. Kromě toho kraj podpoří i vznik dalších dvou center duševního zdraví ve Svitavách a Ústí nad Orlicí.

Šotola: Vnímáme silnou potřebu rozvoje služeb pro duševní zdraví

Foto: Shutterstock

„Letos tak bylo v této etapě podpořeno 29 převážně pečovatelských služeb a osobní asistence v celkové výši 18,2 milionů korun. Kromě toho se rozšířila kapacita služeb krizové pomoci pro oblast Svitavy a Žamberk. Tři lůžka v Domově pod hradem Žampach budou od října upravena na specializovaná lůžka pro klienty s potřebou individuální podpory. Celkově tak v roce 2023 sociální služby v Pardubickém kraji získaly částku 1,4 miliardy korun jak ze státního rozpočtu, tak i z evropských fondů. Díky tomu můžeme tento rok nazvat rokem stabilním pro všechny sociální služby,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Pardubický kraj se zapojuje do mnoha evropských programů. Jeden z nich začal letos a jmenuje se Rozvoj služeb duševního zdraví v Pardubickém kraji. „Vnímáme velkou poptávku po službách pro duševní zdraví, které jsou celostátně velmi těžko dostupné, a nemůže je řešit izolovaně jen poddimenzovaný zdravotnický sektor,“ uvedl Šotola a pokračoval: „Máme velmi dobré zkušenosti s Centry duševního zdraví v Chrudimi a v Pardubicích. Proto jsem velmi rád, že zastupitelé podpořili jejich vznik i ve zbývajících dvou okresech – ve Svitavách a v Ústí nad Orlici. Tato centra slouží jako ambulantní a terénní podpora lidem s duševním onemocněním, kde díky týmu odborníků ze zdravotnictví a ze sociální oblasti je zajištěna včasná a komplexní pomoc. Od poloviny příštího roku by tedy měla být jejich dostupnost v každém ze čtyř okresů našeho kraje.“

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122217/sotola-vnimame-silnou-potrebu-rozvoje-sluzeb-pro-dusevni-zdravi

Hlavní stránka