lupa x
user

Čeští a norští vědci spolupracují na projektu, jehož dosavadní výsledky ukazují, že umělá inteligence má pro výuku cizích jazyků velký potenciál

Čeští a norští vědci spolupracují na projektu, jehož dosavadní výsledky ukazují, že umělá inteligence má pro výuku cizích jazyků velký potenciál

02.10.2023

Redakce

Za českou stranu se na řešení projektu podílí čtyři akademici z FIM UHK - Blanka Klímová, Miloslava Černá, Petra Poláková a Marcel Pikhart – všichni z Katedry aplikované lingvistiky. Norskou část zastupují Sule Yildirim Yayilgan a Sarang Shaikh z Norwegian University of Science and Technology. Jejich výzkumná činnost je zaměřena zejména na aplikaci technologií, jejich testování a dále na kybernetickou bezpečnost.

Čeští a norští vědci spolupracují na projektu, jehož dosavadní výsledky ukazují, že umělá inteligence má pro výuku cizích jazyků velký potenciál

Foto: Univerzita Hradec Králové

Jednání se v odpolední části zúčastnili i další vědečtí pracovníci fakulty, kteří se podobnou problematikou zabývají na svých katedrách a jsou otevřeni případné spolupráci s touto norskou univerzitou. Vedení fakulty reprezentovala profesorka Petra Poulová, proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky.

„I když se jedná pouze o jednoletý projekt, podařilo se nám dosáhnout v rámci takto krátkého období poměrně mnoho výsledků, které zahrnují například vydání tří článků v impaktovaných časopisech (Q1-Q2). Zabýváme se v nich hodnocením nejnovějších aplikací umělé inteligence jako je ChatGPT či DeepL pro formální výuku angličtiny. Dosavadní výsledky zatím ukazují, že umělá inteligence má pro výuku cizích jazyků velký potenciál, protože může rozšířit slovní zásobu, zlepšit gramatickou a syntaktickou strukturu učících se, a tudíž zlepšit jejich písemný a mluvený projev,“ uvedla docentka Blanka Klímová.

http://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/fim/aktualne/cesti-a-norsti-vedci-spolupracuji-na-projektu-jehoz-dosavadni-vysledky-ukazuji-ze-umela-inteligence-ma-pro-vyuku-cizich-jazyku-velky-potencial

Hlavní stránka