lupa x
user

Přednáškové odpoledne v Mušově

Přednáškové odpoledne v Mušově

02.10.2023

Redakce

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR – Brno pořádají v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše přednáškové odpoledne na téma Klimatická změna a zemědělství – historie, příležitosti, adaptace. Akce se koná 14. 10. 2023 od 13:00 hodin.

Přednáškové odpoledne v Mušově

Foto: AV ČR

Srdečně zveme zemědělce, vinaře i veřejnost.

Program:

Co vypovídají zemědělské plodiny o Germánech a Římanech ve 2. století n. l. na Moravě?

Proč a jak stabilní izotopy používáme pro rekonstrukci klimatu v minulosti

Jakým způsobem se vyvíjelo klima pro zemědělství v předchozích 2000 letech a jaké podmínky přinese?

PŘESTÁVKA

Jak bylo/nebylo v době římské – Vliv klimatických podmínek na germánské osídlení ve středním Podunají

Ochrana půdy a regenerativní zemědělství jako nástroj adaptace na změnu klimatu

Na akci je nutné se registrovat na: ruzickovav@arub.cz

http://www.czechglobe.cz/cs/prednaskove-odpoledne-v-musove

Hlavní stránka