lupa x
user

Partnerem Dne energetické účinnosti je Schneider Electric. Firma mění průmysl i společnost

Partnerem Dne energetické účinnosti je Schneider Electric. Firma mění průmysl i společnost

03.10.2023

Redakce

Na každou první říjnovou středu připadá Den energetické účinnosti. V roce 2023 si ho připomínáme 4. října. Partnerem letošní akce je v Česku společnost Schneider Electric, globální lídr v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Dává to dokonalý smysl, celá řada jeho chytrých řešení pro průmysl, velké stavby, infrastrukturu, ale i domácnosti pomáhá energii dokonale využívat. Tím šetří peníze, ale také zdroje, a tak i celou planetu.

Partnerem Dne energetické účinnosti je Schneider Electric. Firma mění průmysl i společnost

Den energetické účinnosti patří mezi novější tradice, první ročník byl vyhlášen v roce 2016. Jeho poselství je jednoduché, lze ho shrnout do tří klíčových hesel: šetřeme peníze, snižujme znečištění a vytvářejme pracovní příležitosti. S tím, jak se proměňuje klima na zemi, rostou nároky klientů na to, aby firmy vystupovaly jako udržitelné. Společnosti samy si čím dál více uvědomují svou vlastní zodpovědnost, čímž relevance požadavků ještě stoupá. I proto se Den energetické účinnosti zaměřuje nejen na motivaci firem a na vzdělávání o problematice, ale také na sdílení know-how.

Spojení Dne energetické účinnosti a společnosti Schneider Electric, jejíž podnikání je na všech třech bodech založeno, je jedno z nejlepších partnerství, které mohlo vzniknout. Její řešení, služby i produkty nachází své využití v mnoha typech lidských činností: od průmyslové výroby přes provoz nemocnic a projektů dopravní i energetické infrastruktury až po příjemné bydlení v moderních domácnostech.

Mít chytrý provoz a ušetřit peníze

Požadavky na provoz budov a továren se mění – je třeba, aby fungovaly maximálně úsporně a ekologicky. Výhodou navíc je, pokud jde spotřebu přesně zacílit podle aktuálních podmínek, mít dokonalý přehled o provozu a o případných problémech vědět s předstihem tak, aby byly řešeny dříve, než ovlivní fungování budovy. Schneider Electric vyvinul platformu EcoStruxure – která propojí celý váš podnik, od podlahy až po střechu. Jak? Platforma EcoStruxure bezpečně propojuje hardware, software a služby a pomáhá tím maximalizovat účinnost, optimalizovat spotřebu energie a zvyšovat produktivitu. Rozmístěné body v továrně či jiné budově nepřetržitě hlídají situaci a v reálném čase hlásí hodnoty, podle kterých lze řídit provoz. Tím provozovateli významně šetří peníze.

Dokonalou ilustrací je třeba projekt Svatopetrská v Brně. Dříve zde stál ošklivý a starý brownfield. Moderní technologie od Schneider Electric pomohly budovu proměnit na kombinaci skvělého bydlení a příjemných, účelných prostor k podnikání. Systém KNX a EcoStruxure™ řídí osvětlení, vzduchotechniku, vytápění, rekuperaci, spotřebu vody, distribuci tepla a energii z fotovoltaické elektrárny. Nejenže se vše snadno rychle a efektivně řídí, ale také došlo k 25% úspoře elektrické energie a 50% úspoře pitné vody. A to už pozná jak příroda, tak i peněženka!

Razantní, ale nebolestivé kroky ke snižování znečištění

Společně sdílíme jedinou planetu, o kterou se musíme dobře starat. Součástí této péče je i snižování emisí a jiných forem znečišťování Země. Takové kroky nemusí být pro firmy nutně bolavé a finančně náročné. Dobrou ukázkou z praxe jsou řešení, která pomáhají dosáhnout maximální efektivity například u vodního hospodářství a najdete je třeba v úpravně vody v Písku. Motory a čerpadla zde řídí moderní systém Altivar Process, data sbírá a vyhodnocuje systém Modicon M580.

Víte také, že se elektrotechnickém a energetickém průmyslu hojně používá plyn fluorid sírový (SF6), který je pro klima a ovzduší výrazně škodlivější než známý oxid uhličitý? Jeho role přitom byla dlouhé roky nezastupitelná, dodnes slouží jako kvalitní izolant. Schneider Electric však přišel s technologií pro své nové vysokonapěťové rozvaděče, která produkci fluoridu sírového omezuje, aniž by snížila požadavky na kvalitní izolaci. Místo nebezpečného plynu používá čistý vzduch. To ušetří v jedné průměrné vysokonapěťové distribuční rozvodně 2,4 kg fluoridu sírového. To odpovídá 56,4 tunám CO2!

Navíc je Schneider Electric autorem řady Bílých knih, v nichž zadarmo sdílí své know-how a pomáhá jak ke snížení znečištění, ale i k úsporám.

A sama společnost Schneider Electric jde příkladem – nejvyšší nároky klade i na svá vlastní zařízení. Už třicet továren tak globálně dosáhlo uhlíkové neutrality. A nulovou uhlíkovou stopu má od letošního roku i továrna v jihočeském Písku. K tomuto titulu vedla dlouhá a náročná cesta, která započala částečným vytápěním továrny odpadní vodou z nedaleké bioplynové stanice, následovaná výměnou rozvodů tepla, nákupem nových jednotek k řízení teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu (HVAC), výstavbou výměníkové stanice a finálním rozšířením ‚zeleného‘ vytápění do celé továrny. Samozřejmostí byla instalace systému EcoStruxure. Elektrickou energii Schneider Electric nakupuje z obnovitelných zdrojů. A ani tím společnost rozhodně nekončí, v blízké budoucnosti ekologizaci dále podpoří výstavbou off-grid fotovoltaické elektrárny o výkonu 600 kWp na pozemku závodu.

Zodpovědný zaměstnavatel atraktivní pro všechny talenty

Kromě klimatických závazků si Schneider Electric uvědomuje i dopady své činnosti v oblasti sociální. Zde se dlouhodobě snaží zlepšovat, otevírat příležitosti talentům nezávisle na pohlaví, barvě pleti, původu či věku. Že se daří inspirovat, potvrzuje i opakované umístění na nejvyšších příčkách v prestižním žebříčku Corporate Knights.

Společnost Schneider Electric si v Česku jako svého zaměstnavatele volí každým rokem více a více žen, a co do rovnosti pohlaví, je zde poměr ženy vs. muži téměř vyrovnaný. Vysoké procento žen není výjimkou ani v globálním měřítku, ve výkonném výboru Schneider Electric jich od loňského roku zasedá 44 %, čímž, v celosvětovém srovnání s ostatními podniky technického zaměření, ční vysoko nad průměrem. I proto zařadil Equileap, přední poskytovatel dat a informací o rovnosti pohlaví, Schneider Electric mezi TOP 20 firem z pohledu genderové vyváženosti na světě.

Podívejte se, co můžete pro větší energetickou účinnost udělat i vy osobně či vaše firma! #EEDay2023

Nejen Den energetické účinnosti…

Dalších více než 240 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den… Tištěný EKOkalendár pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

Kontakt pro další informace:
Radek Janoušek
Spolek Ukliďme Česko
777 176 675,
radek@uklidmecesko.cz

Hlavní stránka