lupa x
user

Zlatá popelnice 2023: nejlíp recyklují v Krkonoších

Zlatá popelnice 2023: nejlíp recyklují v Krkonoších

03.10.2023 , Aktualizováno 02.10.2023

Redakce

Soutěž Zlatá popelnice je určená obcím v Libereckém kraji, které soutěží v množství vytříděného odpadu. Vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., chtějí jejím prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností. 18. ročník proběhl pod záštitou člena rady Libereckého kraje pana Václava Židka z resortu životního prostředí a zemědělství. V rámci vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i vyhlášení výsledků soutěží kolektivních systémů ASEKOL a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení) a ELEKTROWIN a.s. (soutěž ve zpětném odběru elektrozařízení).

Zlatá popelnice 2023: nejlíp recyklují v Krkonoších

Foto: Liberecký kraj

V roce 2022 vytřídil každý obyvatel Libereckého kraje v průměru 21,3 kilogramů vytříděného papíru, 14 kilogramů plastů, 15,6 kilogramů skla, 23,5 kilogramů kovů a půl kilogramu nápojových kartonů. „To je tedy bezmála 75 kilogramů vytříděného odpadu. Tento výsledek řadí Liberecký kraj na 10. příčku v pomyslném pořadí krajů,“ sdělila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s.

Aktuálně mají v Libereckém kraji obyvatelé k dispozici více než 13 500 barevných nádob na tříděný odpad umístěných na veřejně přístupných místech. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo v kraji slouží v současnosti pro 116 obyvatel. Přitom ještě před třemi lety to bylo 132 obyvatel, kteří se o průměrné sběrné hnízdo dělili.

Jsem rád, že obce hledají způsob, jak intenzifikovat třídění. Někde zavádějí vlastní svozové služby, jinde volí door-to-door systém. Pomáháme obcím se studiemi i budováním infrastruktury. I v těchto těžkých časech budeme hledat další cesty, jak podpořit obce v cestě k plnění cílů nového odpadového zákona pro rok 2035,“ sdělil radní Václav Židek

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je to 215 měst a obcí. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce již čtvrtým rokem ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. „Hlavním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Zohledněn byl navíc i poměr tříděného odpadu vůči směsnému komunálnímu odpadu nebo sběr kovových odpadů,“ nastínil způsob hodnocení Tomáš Bukáček, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

Finanční odměnu od kraje získávají první tři v každé kategorii. „Všichni finalisté obdrží zcela nové originální skleněné plastiky, které vzešly z návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Tyto ceny věnoval do soutěže Liberecký kraj,“ připomněl radní Václav Židek.

První kategorií jsou obce do 500 obyvatel (celkem 5 finalistů), druhou kategorií jsou obce od 501 do 2 000 obyvatel (celkem 5 finalistů) a třetí kategorií jsou obce nad 2 000 obyvatel (celkem 5 finalistů). Zvláštní kategorií je pak ocenění za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, za který je oceněna vždy jedna obec z každého okresu.

Soutěž má nové pravidlo, které se dotklo letošních výherců. Od příštího hodnoceného období, tj. za rok 2023, bude obec, jež se v dané kategorii umístila v posledních dvou letech, přecházejících hodnocenému období (tj. roky 2021 a 2022), na 1. až 3. místě, zařazena do Síně vítězů a obdrží čestný titul Příkladné město/obec v třídění odpadů. Tato obec pak nebude v následujících dvou letech zařazena do hodnocení soutěže. Obce, které budou do této síně zařazeny, obdrží plaketu od Libereckého kraje.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2022

OBCE DO 500 OBYVATEL

1. místo Obec Vítkovice 30 000,- Kč

2. místo Obec Paseky nad Jizerou 20 000,- Kč

3. místo Obec Chotovice 10 000,- Kč

4. místo Obec Jestřabí v Krkonoších věcná odměna

5. místo Obec Albrechtice v Jizerských horách věcná odměna

OBCE OD 501 DO 2 000 OBYVATEL

1. místo Město Jablonec nad Jizerou 30 000,- Kč

2. místo Obec Kořenov 20 000,- Kč

3. místo Město Harrachov 10 000,- Kč

4. místo Obec Josefův Důl věcná odměna

5. místo Obec Malá Skála věcná odměna

OBCE NAD 2 000 OBYVATEL

1. místo Město Rokytnice nad Jizerou 30 000,- Kč

2. místo Město Turnov 20 000,- Kč

3. místo Město Doksy 10 000,- Kč

4. místo Obec Jilemnice věcná odměna

5. místo Město Lomnice nad Popelkou věcná odměna

PŘÍNOSNÝ POČIN NA POLI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Okres Česká Lípa Obec Svor 10 000,- Kč

Okres Jablonec nad Nisou Město Tanvald 10 000,-Kč

Okres Liberec Obec Šimonovice 10 000,-Kč

Okres Semily Obec Vítkovice 10 000,- Kč

SÍŇ VÍTĚZŮ

Město Jablonec nad Jizerou

Obec Kořenov

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Doksy

ASEKOL a ELEKTROWIN

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice své ceny udělují již tradičně také kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

Kolektivní systém ASEKOL a.s. v soutěži ve sběru drobného elektra ocenil své vítěze ve třech kategoriích. V kategorii města nad 15 000 obyvatel bralo prvenství Statutární město Jablonec nad Nisou, v kategorii měst do 15 000 obyvatel uspělo Město Jilemnice. Skokanem roku byla oceněna obec Studenec.

V soutěži ve zpětném odběru elektrozařízení, kterou vyhlašuje kolektivní systém ELEKTROWIN a.s., byla hodnocena nejvyšší průměrná váha miniwinu a nejvyšší průměrná váha wintejnerů. Hodnotí se nejvyšší průměrná výtěžnost (tj. nejvyšší průměrná váha) předaného klecového kontejneru, respektive wintejneru (tj. velkoobjemového kontejneru). Oceněna byla města Jilemnice a Nové Město pod Smrkem.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL a.s.

KATEGORIE MĚSTA NAD 15 000 OBYVATEL Statutární město Jablonec nad Nisou 20 000,- Kč

KATEGORIE MĚSTA DO 15 000 OBYVATEL Město Jilemnice 10 000,- Kč

KATEGORIE SKOKAN ROKU Obec Studenec 10 000,- Kč

VÝSLEDKY SOUTĚŽE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN a.s.

KATEGORIE Nejvyšší průměrná váha miniwinu Město Nové Město pod Smrkem 10 000,- Kč

KATEGORIE Nejvyšší průměrná váha wintejnerů VMS (velké a malé spotřebiče) Město Jilemnice 10 000,- Kč

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/zlata-popelnice-2023-nejlip-recykluji-v-krkonosich-n1150065.htm

Hlavní stránka