lupa x
user

Kraj ocenil zaměstnavatele, kteří zohledňují potřeby starších zaměstnanců

Kraj ocenil zaměstnavatele, kteří zohledňují potřeby starších zaměstnanců

06.10.2023

Redakce

Hlavním cílem soutěže je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku.

Kraj ocenil zaměstnavatele, kteří zohledňují potřeby starších zaměstnanců

Foto: KHK

„Chceme nejen uznat přínos těchto firem, ale také propagovat příklady dobré praxe, abychom zviditelnili společnosti, které dokážou pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace. Zkušenosti získané letitou praxí jsou nenahraditelné a jedinečné,“ řekl Adam Valenta, krajský radní pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace při úterním vyhlášení ceny Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ v Hradci Králové.

Kraj vyhlašuje soutěž pod záštitou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji. Do soutěže se mohly přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa i neziskové organizace, a to ve třech kategoriích:

Královéhradecký kraj ocenil v kategorii Velká společnost Oblastní charitu Červený Kostelec, která zaměstnává 29 % zaměstnanců ve věku nad 55 let.

Červenokostelecká charita zajišťuje vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+, má vytvořenu personální strategii ve vztahu k Age managementu s ohledem na stárnutí zaměstnanců a nabízí široké možnosti zkrácených úvazků i možnost úpravy pracovní doby.

„Zaměstnanci ve věku 55+ jsou spolehliví a snažíme se je u nás udržet maximálně dlouhou dobu. Využíváme k tomu změnu pracovní doby nebo pozice, pokud nám to provoz dovolí. Snažíme se jim maximálně vycházet vstříc, protože jsme přesvědčeni, že spokojený zaměstnanec znamená spokojený klient a o to nám jde především,“ uvedla charitní personalistka Dagmar Flosová.

V kategorii Střední společnost cenu získaly Hořické strojírny spol. s r. o., které se věnují zakázkové strojírenské výrobě. Firma má 28 % zaměstnanců ve věku nad 55 let.

Vedení společnosti starším osobám umožňuje zkrácení pracovního úvazku na jejich žádost, předčasný důchod či práci nárazově na DPP nebo DPČ. Dále individuálně řeší možnost přechodu na jinou pracovní pozici v rámci firmy. Při náboru nových zaměstnanců dává společnost možnost uplatnění také absolventům škol, kteří se následně na pracovišti setkávají se zkušenějšími kolegy a získávají tak zkušenosti od mistrů ve svých oborech.

„Preferujeme odborníky ve svých profesí, jsou to pro nás lidé, kteří jsou zodpovědní, spolehliví a odvádějí dobrou práci. Jejich úkol je v kolektivu předávat zkušenosti, které mají,“ sdělila jednatelka Hořických strojíren Dana Vohánková.

Z přihlášených malých podniků byl oceněný výrobce kovových hraček KOVAP Náchod, s. r. o., který zaměstnává 39 % zaměstnanců ve věku nad 55 let.

Zaměstnanecká strategie společnosti vychází z individuálních potřeb zaměstnanců a jejich podnětů a vyhodnocuje rizika související s pokročilým věkem pracovníků a snaží se jim předcházet, a to například úpravou náplně práce, změnou formy pracovněprávního vztahu a podobně. Jeden z nástrojařů zde pracuje již přes půl století, když sem nastoupil v roce 1969 do učení.

Firma také spolupracuje se středními odbornými školami a poskytuje praxi studentům, kteří jsou přidělení ke zkušeným pracovníkům. Starší poskytuje vědomosti a zkušeností, mladší výkon či modernizaci.

http://www.khk.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-ocenil-zamestnavatele–kteri-zohlednuji-potreby-starsich-zamestnancu–386751

Hlavní stránka