lupa x
user

Pojďme zatočit s energošmejdy, vyzývá SMO

Pojďme zatočit s energošmejdy, vyzývá SMO

11.10.2023 , Aktualizováno 10.10.2023

Redakce

Svaz měst a obcí České republiky pořádá 1. ročník konference Energetické výzvy a limity obcí a měst. Konat se bude konat 12.–13. října 2023 v Kongresovém centru v Praze.

Pojďme zatočit s energošmejdy, vyzývá SMO

Foto: Shutterstock

„Energetika patří k nejpalčivějším tématům současnosti. Z obcí a měst nám pokládáte různé dotazy, které často plynou ze zavádějících informací poskytovaných různými pseudodistributory či přímo energošmejdy. Rozhodli jsme se proto uspořádat konferenci ‚Energetické výzvy a limity obcí a měst‘ s cílem vám maximálně pomoci, která bude čistě odborným fórem poskytujícím validní informace podané zástupci státní správy, profesních sdružení i firem,“ zdůrazňuje Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

Témata:

Hlavním cílem konference bude posílení schopnosti obcí pojmenovat si cíle a nastavit kroky k jejich dosažení v oblasti energetických strategií a koncepcí. Debata se povede také o tom, že v této složité době je nezbytné změnit myšlení o energetice. Akce představí aktuální trendy v oblastech, jež obce a města musí znát a orientovat se v nich. Dalším tématem bude tvorba strategií a energetických koncepcí i aktuální legislativě.

Řeč bude i nejnovějších trendech v oblasti sdílení energií. Speciální pozornost připadne tomu, co je důležité pro obec jako zákazníka energetických firem, zajištění financování, dotací, návratnosti investicí. Získané informace usnadní městům a obcím orientaci v tématu energetiky, a to v komplexní šíři včetně možnosti poté poskytovat patřičné rady občanům, kteří municipality nemálo kontaktují v oblasti této problematiky.

Záštitu konferenci udělil Energetický regulační úřad (ERÚ).

Řečníci:

Na konferenci vystoupí celkem 25 řečníků, kteří v devíti blocích představí nejdůležitější témata spojená s energetikou současnosti. jedná se o zástupce ministerstev, profesních asociací i experty z různých firem.

Účast přislíbili zajímaví řečníci, jako je Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu. Její přednáška bude zaměřená na představení role ERÚ a jeho působnosti (nejen) ve vztahu k tématu komunit a sdílení. René Neděla, zástupce vrchního ředitele Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, se zaměří na tzv. Lex OZE II a související legislativu (sdílení, komunitní energetika). Vystoupí například Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí, od něhož zazní důležité informace o dotacích na podporu rozvoje udržitelné energetiky, či Vlastimil Fidler, vedoucí právního oddělení v Odboru strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho přednáška bude zaměřená na problematiku nakupování energií z pohledu veřejného zadavatele.

Michaela Nováková z Ministerstva práce a sociálních věcí se podělí o informace k financování výstavby energeticky úsporných budov pro dětské skupiny. Modelová příklad takové stavby představí zástupce Asociace dodavatelů montovaných staveb Libor Hrubý, ředitelka realizační firmy Nema Eliška Janeček Nemravová, architekt projektu Ladislav Zeman a Rudolf Mareš, starosta obce Olešnice. Vystoupí Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, jenž se bude zamýšlet nad limity a výzvami obnovitelných zdrojů energie v České republice. Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ DISTRIBUCE, seznámí přítomné s důležitým tématem sdílení elektřiny, jak to funguje a co je potřeba pro úspěšné zapojení.

Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO, se bude věnovat otázce příprav strategií a energetických koncepcí. Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energy, bude sledovat téma strategického plánování a příprav správného zadání. Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě PREdistribuce, Praha, se hodlá zamýšlet nad palčivými otázkami limitů distribučních soustav a soustavy celkově. Stejné téma bude zajímat i Davida Šafáře, člena představenstva E.DG.

Účast potvrdil i Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky. V bloku věnovaném teplárenství s ním vystoupí Milan Šimoník, výkonný ředitel Spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN. Analýzu energetických úspor představí Michal Moroz z firmy Orgrez ECO.

Senátor Jiří Vosecký ukáže vyhodnocení energetického dotazníku, který vyplnila celá řada obcí a měst. Sdílení energie bude téma Jaroslava Klusáka, ředitele Pražského společenství obnovitelné energie. Energetiku v mezinárodním kontextu či problematiku přenosové soustavy uvede Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy ČEPS. Projet energetického poradenství pro domácnosti ČEZ Akademie nabídne Jan Hruška z ČEZ Prodej. Optimalizaci vozového parku měst s ohledem na obnovitelné zdroje představí Jan Jandečka.

V doprovodném programu delegáti konference exkluzivně navštíví technologické zázemí Kongresového centra Praha a solární elektrárnu Národního divadla v Praze.

Partneři:

Za podporu děkujeme partnerům:

– ČEZ, a.s.

– E.ON Energie, a.s. + EG. D, a.s.

– Pražská energetika, a.s., (PRE)

– Nema spol. s r.o.

– STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

– Qwello Czech s.r.o.

– REMAVY GROUP s.r.o.

– alpha innotec

– HDL Automation s.r.o.

– ThermWet s.r.o., člen skupiny KORADO

Mediálním partnerům:

– Informační servis (InS)

– Veřejná správa

Spolupracujívím organizacím:

– Kongresové centrum Praha

– Národní divadlo

http://www.smocr.cz/cs/novinky/a/pojdme-zatocit-s-energosmejdy-vyzyva-smo

Hlavní stránka