lupa x
user

Prezident republiky ocenil Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO Zlatým záchranářským křížem

Prezident republiky ocenil Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO Zlatým záchranářským křížem

13.10.2023

Redakce

Ocenění z rukou prezidenta republiky Petra Pavla převzal na slavnostním ceremoniálu XXIV. Ročníku Zlatého záchranářského kříže děkan fakulty Jiří Pokorný.

Prezident republiky ocenil Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO Zlatým záchranářským křížem

Foto: VŠB – TUO

Ocenění bylo 10. 10. 2023 nejen Fakultě bezpečnostního inženýrství, ale také dalším institucím a jednotlivcům z řad profesionálů i laiků uděleno na základě pečlivého hodnocení vynikajících výsledků v oblasti záchranných operací. Prezident republiky vyzdvihl odvahu a obětavost oceněných a jejich neúnavnou práci na ochraně životů a majetku občanů.

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠBTUO vychovává od svého založení v roce 2002 nové generace členů profesionálních záchranných týmů a dlouhodobě se věnuje osvětě veřejnosti v oblasti záchranářství a bezpečnosti. Je jediná svého druhu v republice a úzce spolupracuje s hasiči, policí, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou i průmyslovými podniky.

Předávání Zlatého záchranného kříže je každoročně důležitým okamžikem pro uznání hrdinných činů v oblasti záchran krizového řízení.

http://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky?reportId=46116

Hlavní stránka