lupa x
user

Projekt REFRESH pro rozvoj regionu se výrazně posunul ke konečnému schválení

Projekt REFRESH pro rozvoj regionu se výrazně posunul ke konečnému schválení

16.10.2023

Redakce

Díky tomu učinil projekt, jejž předkládají VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) a Ostravská univerzita (OU), další výrazný krok směrem ke konečnému rozhodnutí o přidělení dotace.

Projekt REFRESH pro rozvoj regionu se výrazně posunul ke konečnému schválení

Foto: VŠB – TUO

Projekt je klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD (SMARt And Green District), tedy proměny kraje na chytrý a zelený region.

„Jsem velmi rád, že projekt byl velmi pozitivně přijat a komentován. Takové hodnocení je výsledkem tvrdé práce nejen při jeho samotné přípravě, ale de facto už i zahájení jeho realizace. Máme za sebou náročné období a já děkuji zejména vedoucím čtyř takzvaných živých laboratoří, na kterých projekt stojí, a centru projektové podpory za dobře odvedenou práci. Je to důležitý krok na dvouleté cestě k definitivnímu schválení klíčového projektu strategie SMARAGD,“ řekl prorektor VŠBTUO a hlavní řešitel REFRESH Igor Ivan, který projekt na pátečním jednání RSK MSK prezentoval.

REFRESH, jenž se uchází o finanční podporu z operačního programu Spravedlivá transformace, znamená zásadní investici pro posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. Staví na vzniku živých laboratoří, v nichž spolupracují špičkoví vědci, studenti i firmy. Toto vzájemné propojení povede k inovacím v klíčových oborech i jejich uvedení do praxe, přispěje k úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci a zastaví odliv mladých a vzdělaných lidí z regionu. Strategickými výzkumnými tématy jsou moderní energetika, nové materiály, robotizace a automatizace, ale také společenské dopady s transformací spojené.

V rámci přípravné fáze již partneři začali vizi naplňovat. Svědčí o tom příchod excelentních vědců do regionu, rostoucí grantová a publikační úspěšnost, pokroky v transferu technologií do praxe, obrovský nárůst mezinárodní spolupráce či zvýšený zájem uchazečů o studium. Zájem o spolupráci již projevila celá řada malých a středních firem, ale i velkých průmyslových hráčů.

http://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky?reportId=46119

Hlavní stránka