lupa x
user

Mentoring program a doktorská škola nabízí profesní rozvoj

Mentoring program a doktorská škola nabízí profesní rozvoj

26.10.2023

Redakce

Třetí ročník mentoringového programu UPCE startuje 1. listopadu.

Mentoring program a doktorská škola nabízí profesní rozvoj

Foto: Shutterstock

Úvodní setkání programu, který poběží v době zimního a letního semestru, je plánováno na středu 1. listopadu 2023 od 13 hod. v bistru Laborka (budova Fakulty chemicko-technologické). Do programu je možné se hlásit na stránkách www.upce.cz/mentoring.

Mentoringový program mohou využít zejména začínající domácí i zahraniční akademičtí a výzkumní pracující, včetně postdoktorských pracujících a studujících doktorské studijní programy. Program se zaměřuje především na individualizovanou podporu pro jednotlivce formou konzultací s mentorkami a mentory. Je důležité vydefinování oblastí, které vidí vědkyně či vědec jako problematické a je nutné nalézt vhodné řešení vztahující se k výzkumu, publikování, rodinnému životu apod.

Zahrnuje ale také vzdělávací akce. Ty se zaměřují na různá témata jako je např. sebevědomá prezentace, psaní vědeckých článků a open access, tvorba prezentací, projektové řízení, etika výzkumu a etické chování na pracovišti, duševní vlastnictví, wellbeing a rozvíjí tím znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšný profesní rozvoj.

Kromě mentoringového programu se začínající vědkyně a vědci mohou od tohoto roku také zúčastnit Univerzitní doktorské školy. V letošním roce proběhl pilotní ročník univerzitní doktorské školy ve dnech 9.-13. října 2023. V 8 blocích (1 úvodní a 7 odborných) se jí zúčastnilo celkem 48 osob. Součástí byl i neformální networkingový znalostní kvíz v klubu Áčko, ve kterém proti sobě soutěžily týmy studujících a zástupců rektorátu. Neformální způsob setkání je jedna z důležitých součástí studijního a univerzitního vědeckého života.

Univerzitní doktorská škola nabízí vždy na začátku zimního semestru v jediném týdnu tematické bloky informací, které pokrývají základní témata profesního rozvoje. Věnuje se pozornost publikační činnosti, ochraně duševní vlastnictví a projektové činnosti. Program je určen především pro začínající studující doktorských studijních programů.

Mentoringovým programem a doktorskou školou se Univerzita Pardubice snaží zajistit, aby začínající vědkyně a vědci měli k dispozici potřebnou podporu pro rozvoj klíčových dovedností ve svém oboru a také podporu v profesním a osobním životě. Všestranná podpora a vzdělání zejména na začátku vědecké kariéry je nedílnou součástí strategie Univerzity Pardubice.

http://www.upce.cz/mentoring-program-doktorska-skola-nabizi-profesni-rozvoj

 

Hlavní stránka