lupa x
user

Významné pyritové doly v Lukavici u Chrudimi by mohla připomenout nová expozice

Významné pyritové doly v Lukavici u Chrudimi by mohla připomenout nová expozice

26.10.2023

Redakce

O myšlence na vytvoření expozice připomínající pyritové doly v Lukavici na Chrudimsku jednal ve středu hejtman Martin Netolický s bývalým pracovníkem Ministerstva životního prostředí Karlem Pošmourným a Petrem Rambouskem z České geologické služby.

Významné pyritové doly v Lukavici u Chrudimi by mohla připomenout nová expozice

Foto: Pardubický kraj

Těžba, která byla v místě ukončena na konci 19. století, měla v lokalitě dlouhou a bohatou tradici s přesahem do celého tehdejšího Rakouska-Uherska. Pardubický kraj je připraven záměr finančně podpořit v případě, že bude identifikován nositel projektu.

„O myšlence na připomenutí či dokonce zpřístupnění bývalých štol jsme hovořili s vedením obce a odborníky již opakovaně. Podobných prostor s takovou historií jako v Lukavici na Chrudimsku nemáme v regionu mnoho. S dolováním se v lokalitě začalo již v šestnáctém či dokonce v patnáctém století. Z hlediska celého Rakouska-Uherska se jednalo o velmi významnou lokalitu, avšak v roce 1892 byly doly uzavřeny, a to i přesto, že zdejší pyrit byl ve velmi vysoké kvalitě a výroba nebyla finančně náročná. Ve své době zde bylo zaměstnáno přibližně 200 lidí. Doly byly následně zatopené, částečně zasypané a jejich následné znovuotevření nerentabilní,“ uvedl k historii lokality hejtman Martin Netolický. „V případě, že se podaří nalézt nositele projektu v podobě povrchového muzea či expozice, tak jsme připraveni záměr podpořit tak, abychom společně vytvořili připomínku, která zvýší zájem o celou oblast s celoevropským přesahem, a to nejen v rámci odborných geologických společností,“ přislíbil hejtman Martin Netolický.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122532/vyznamne-pyritove-doly-v-lukavici-u-chrudimi-by-mohla-pripomenout-nova-expozice

Hlavní stránka