lupa x
user

Praha – hlavní město river surfingu

Praha – hlavní město river surfingu

27.10.2023

Redakce

Součástí nabitého programu Surfing Network Summit byla nejen teoretická část plná širokého spektra témat (od druhů konstrukce vln, přes možnosti financování těchto projektů až po river surfing jako profesionální sport), ale zároveň také část praktická zahrnující samotnou jízdu na vltavské umělé vlně.

Praha – hlavní město river surfingu

Surfování na říčních vlnách zažívá v mnoha státech Evropy prudký vzestup popularity. Sport říčního surfování, tedy river surfing, slouží jako oblíbená alternativa k oceánskému surfingu nebo také k wakeboardingu. V Praze byla tato umělá vlna zpřístupněna veřejnosti teprve v dubnu, od té doby ji však navštívilo téměř 800 surfařů a v příštím roce se očekává zájem ještě vyšší. V návaznosti na rychlý růst tohoto sportu vznikla v letošním roce River Surfing Network – neformální aliance provozovatelů river surfingových sportovišť v Evropě. „Tato událost sloužila především ke sdílení zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a sestavení “kuchařky” pro vytvoření nové vlny,“ komentuje zakladatel Projektu Vlny Štvanice a pořadatel akce Martin Leskovjan.

River Surfing Network Summit 2023

Událost nabídla bohatý program, který zahrnoval odborné prezentace profesionálních tvůrců vln jako je profesor Robert Meier-Staude z Hochschule München, také debaty o vývoji říčních vln, finanční udržitelnosti, členství a komunitě, či o river surfingu jako profesionálním a soutěžním sportu. Dále proběhly obecné diskuze o návrhu, designu a výběru vhodného místa pro novou říční vlnu. Svůj prostor dostalo téma vztahů s povodím a městem či rozhovor o normách, odpovědnosti a možných výzvách. Nezapomnělo se ani na téma bezpečnosti, financování nových vln či závěrečnou diskusi o budoucnosti nově vzniklého mezinárodního river surfového uskupení v Evropě. Díky rozsáhlým debatám se účastníci dozvěděli například, jak si udržet stálé zákazníky i přes zimu, zjistili možnosti financování těchto projektů a zároveň se mohli inspirovat projekty již zaběhlými.

Teorie byla pravidelně prokládána ježděním na vlně, během kterého si mohli účastníci vyzkoušet kvalitu štvanické vlny. Nesměla chybět ani neformální část – společná večeře či sobotní afterparty, během které se účastníci měli možnost setkat s místní komunitou.

„Příjemně mě překvapila hojná účast kolegů z celé Evropy a zároveň jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet jízdu na pražské vlně, kterou považuji za jednu z nejlepších v Evropě,“ říká Jaun Paul Smith, spolupořadatel a zakladatel projektu LAHNWELLE – Německo.

O river surfingu

Princip surfingu spočívá v tom, že velké množství vody narazí na přírodní překážku (útes, písek, skálu…), díky které se vytváří vlny pro následný surfing. V oceánu proud vody vytváří bouřky daleko od pevniny (takzvaný swell). Na řece naopak vlna vzniká tím, že se nasměruje dostatečný proud vody () korytem řeky. Vlnu tvaruje specificky navržená umělá konstrukce a okolní podmínky (průtok, úrovně hladiny apod.) Samotný jezdec se na řece nepohybuje směrem dopředu tak jako v oceánu, voda se naopak pohybuje pod jezdcem (jde o statickou vlnu). Jezdec se následně na takto vytvořené vlně (ta štvanická má šířku téměř 8 metrů) může pohybovat ze strany na stranu, a přitom provádět triky.

O projektu Vlny Štvanice:

Spolek Vlna Štvanice (uskupení složené z vodáků různých disciplín) vybudoval na pražské Štvanici unikátní projekt, díky kterému na říčním sportovišti v centru města vznikla vůbec první říční surfingová vlna v Praze, a je tak možné si tu celoročně zajezdit nejen na kajaku, ale i na surfu. River surfová vlna byla otevřena 1. dubna 2023 a jde o dráhu s divokou vodou u ostrova Štvanice, kterou provozuje bez jakýkoliv fondů či dotací již zmíněná nezisková organizace a parta dobrovolníků. Příznivci surfování zde mají možnost tréninku na divoké vodě uprostřed hlavního města, a navíc s výhledem na Pražský hrad. Mimo jízdy na „říční vlně“ pro river surfaře také kanál s divokou vodou pro kajakáře a paddleboardy, jelikož Vlna na štvanický kanál navazuje. Spolku Vlna Štvanice se tímto projektem podařilo zachránit bývalou armádní tréninkovou trať před zkázou a do budoucna mají plány tento areál dále rozvíjet, jednou z vizí je přesun vlny na druhý břeh s cílem zvýšit atraktivitu a přístupnost tohoto sportu veřejnosti.

http://www.ceskenoviny.cz/tiskove/zpravy/praha-hlavni-mesto-river-surfingu/2432269

Zdroj: Protext

Hlavní stránka