lupa x
user

Kraj koupí dům otce Ještědu. Expozice v něm připomene architektův odkaz

Kraj koupí dům otce Ještědu. Expozice v něm připomene architektův odkaz

30.10.2023

Redakce

„Architekt Karel Hubáček je jedním z vůbec nejznámějších Liberečanů, jím navrženou geniální stavbu horského hotelu a vysílače na Ještědu zná celý svět. Rádi bychom poděkovali jeho rodině za to, že projevila vůli ke společné shodě,“ řekl hejtman Martin Půta.

Kraj koupí dům otce Ještědu. Expozice v něm připomene architektův odkaz

Foto: Liberecký kraj

„Díky tomu, že jsme dům odkoupili, máme příležitost autenticky ukázat obrovský záběr, který měl Karel Hubáček – od malé stavby velikosti panelákového bytu po ikonický Ještěd. Podhoubí architektonického ateliéru SIAL, který společně s dalšími kolegy založil, je fenomén, který dodnes inspiruje architekty. Ukazuje, že umožnit v tvůrčím prostředí pracovat lidem přináší mimořádné počiny v různých oblastech. Architektura takovým prostředím z podstaty je,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Pro nás je zajímavá i cestovně ruchová linka, kdy bychom chtěli zvát návštěvníky na zajímavou architekturu našeho kraje.“

Součástí vybavení domu je originální nábytek a výmalba podle Hubáčkova návrhu, také část stavebních a interiérových prací si architekt prováděl sám. V domě se nachází také umělecká díla, která dostal Karel Hubáček darem od svých uměleckých přátel a obdivovatelů, a zajímavá jsou samozřejmě různá ocenění, která za svůj život Karel Hubáček obdržel, včetně legendární Perretovy ceny.

Dům a zahrada jsou citlivě udržovány v původním stavu z počátku 60. let minulého století. Cílem rekonstrukce bude obnovit část domu do podoby, kdy ho vytvořil a obýval Karel Hubáček s rodinou; čerpat se bude i z rodinných vzpomínek a fotodokumentace.

Dům bude výchozím bodem pro poznání dalších staveb moderní architektury s důrazem na liberecký ateliér SIAL a prostředím pro expozici moderní architektury. Část domu a zahrada jsou vhodné pro instalace proměnných výstav. Zahrada kolem domu umožní od jara do podzimu pořádání menších kulturních akcí.

„Pro podrobné zpracování konceptu funkce a provozu domu bude sestaven poradní tým, složený ze zástupců rodiny, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Severočeského muzea, Libereckého kraje, historiků architektury, a dalších. Hubáčkův odkaz je pro kraj a město natolik zásadní, že chceme přípravě konceptu věnovat mimořádnou péči,“ prohlásila Vinklátová.

Provoz domu zajistí Severočeské muzeum, které jej dostane do správy. „Hubáčkův dům je unikátní ukázkou individuálního bydlení navrženou v rámci Krajského projektového ústavu. Šlo o prototyp zamýšleného, avšak nerealizovaného rozsáhlejšího projektu variabilního obydlí, prezentovaného během Libereckých výstavních trhů, na jejichž koncepci se Krajský projektový ústav podílel. Investorem byl Městský národní výbor Liberec,“ sdělil Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea.

V oblasti individuálního bydlení patří liberecký montovaný dům Karla Hubáčka bezesporu k nejzajímavějším realizacím přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Jeho cílem bylo předvést levný, dostupný a kvalitní dům pro nejširší vrstvy obyvatel a dokázat, že ho lze vytvořit i s minimem prostředků. Zůstalo však jen u tohoto jednoho exempláře, do kterého se po skončení výstavy nastěhoval právě Karel Hubáček s rodinou.

Výjimečnost Hubáčkova domu spočívá v osobnosti jeho autora i v období vzniku, protože pro jeho dobu existuje v rámci východního socialistického bloku minimum kvalitních ukázek rodinného bydlení, z nichž žádná dosud není veřejně přístupná.

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-koupi-dum-otce-jestedu-expozice-v-nem-pripomene-architektuv-odkaz-n1151687.htm

Hlavní stránka