lupa x
user

Ovlivňujeme evropskou politiku

Ovlivňujeme evropskou politiku

01.11.2023

Redakce

CEMR má dva řídící orgány, a to politický a výkonný výbor. Politický výbor je ten, který rozhoduje o hlavních směrech politiky. Skládá se z 286 členů volených na tři roky.

Ovlivňujeme evropskou politiku

Foto: SMO ČR

Jeho jednání se účastní včetně doprovodu z členských asociací cca 150–170 osob, starostů, primátorů a dalších volených představitelů členských zemí CEMR. Jedná se o jednání na nejvyšší úrovni, poslední se uskutečnila v Paříží, kde byla hostitelkou starostka Paříže Ana Hidalgo (prosinec 2022) a ve Tbilisi, kde byl hostitelem kromě místní asociace také starosta Tbilisi Kakha Kaladze (červen 2023). Jednání se účastní i další vysoce postavení zástupci evropských samospráv. Slavnostního večera pak následně i nejvyšší politická reprezentace a další vybraní hosté.

„Máme z několika důvodů zájem o uspořádání Politického výboru CEMR v Praze v termínu 6 a 7. prosince letošního roku,“ říká Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR a pokračuje: „máme již na tuto dvoudenní akci na nejvyšší úrovni zajištěny prostory pražského Magistrátu i Rezidence primátora, stejně jako počítáme s účastí čestného předsedy Svazu, primátora hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobody. Slavnostní večer se bude konat v prostorách Rudolfovy Galerie Pražského hradu.“

Nadcházející jednání Politického výboru CEMR bude obzvlášť důležité, protože se bude konat bezprostředně před volbami do Evropského parlamentu a vytyčí důležitá témata pro další období.

„Zatím byla identifikována dvě klíčová témata, a to je rostoucí polarizace společnosti rezultující z možné neakceptace opatření souvisejících s politikou Green Deal, a dále důležitost budoucí kohezní politiky 2028+ a jejího nastavení. Organizace takové akce je velmi náročný počin, a možnost externích partnerů je omezená, nicméně není vyloučená. Pouze společnosti s jasnou společenskou i klimatickou zodpovědností by mohly tuto akci podpořit,“ doplňuje Radka Vladyková.

Na realizaci využije SMO ČR jak vlastní finanční prostředky, tak i prostředky od partnerů, kteří se budou na akci případně prezentovat.

http://www.smocr.cz/cs/media/tiskove-zpravy/a/smo-cr-ovlivnujeme-evropskou-politiku

Hlavní stránka