lupa x
user

Liberecký kraj představil změny v tarifu IDOL od 1. ledna 2024

Liberecký kraj představil změny v tarifu IDOL od 1. ledna 2024

02.11.2023

Redakce

„Možnosti změn jsme diskutovali na Radě IDOL i s městy, které provozují vlastní systém městské hromadné dopravy. Poprvé od zavedení IDOL dochází k úpravě cen jednotně a ve spolupráci všech objednatelů,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Liberecký kraj představil změny v tarifu IDOL od 1. ledna 2024

Foto: Liberecký kraj

Rada IDOL je poradní orgán, který sdružuje zástupce objednatelů v integrovaném dopravním systému IDOL, tedy Liberecký kraj a města s vlastním systémem MHD (Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa). Rada IDOL může samosprávám doporučit, jaké kroky je vhodné uskutečnit. O navýšení cen následně hlasuje každý samostatně. Krajský ceník odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání v úterý 31. října 2023. „Změny a postup při úpravě cen jsme diskutovali a koordinovali ve vzájemné spolupráci s městy. Myslím si, že takový postup je pro náš společný integrovaný dopravní systém ten správný,“ dodal Půta.

Zvýšení cen v krajském ceníku je v průměru o 5 %. Nedochází však ke změnám cen síťových jízdenek, které se vyplácí při pravidelném dojíždění u vzdáleností nad 35 kilometrů, u roční dokonce nad 20 kilometrů. „Ceny upravujeme zejména s ohledem na dlouhodobý trend růstu nákladů, který byl vloni enormní, na což jsme museli reagovat. Nemohli jsme však přenést finanční zátěž na cestující naráz, ale postupně,“ řekl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. „Optikou roku 2023 se nemusí zdát další zvýšení cen pochopitelné, ale z globálního pohledu je tato změna, byť v případě krajského ceníku spíše kosmetická, potřeba. Dbali jsme však na to, aby se pravidelných cestujících dotkla změna nejméně. Ponecháním cen síťových jízdenek chceme cestující motivovat k využití těchto produktů. Zejména roční síťová jízdenka pro celý IDOL se cestujícím vyplatí,“ doplnil Sviták. Roční jízdenka bude i nadále stát 10.000 korun. Její cena se nezměnila do doby jejího zavedení v roce 2012.

Co se tedy v rámci tarifu IDOL změní?

Ceník

S platností od 1. ledna 2024 se navýší ceny jednotlivých jízdenek v průměru o cca 5 % u bezhotovostní platby a o 6 % u platby v hotovosti. Ve všech cenových pásmech je v případě bezhotovostní platby garantována cena minimálně o 20 % nižší (obvykle o 20 až 22 %, odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením cen).

Na rozdíl od minulého roku se od 1. ledna 2024 navýší ceny také u Časovek (relační časové kupóny). Po několika letech se Liberecký kraj vrací k jejich výpočtu pomocí tzv. konstant a odvozují se od cen jednotlivých jízdenek. Například 7denní kupón je 8násobkem ceny bezhotovostní jednotlivé jízdenky, 30denní jízdné je 26násobkem, 90denní je 74násobkem a 366denní je 240násobkem. K navýšení u časového jízdného dochází v průměru o 4 %, v jednotlivých pásmech však může dojít k navýšení v rozmezí až o 10 %. U nejkratších relací, ve kterých ale časové jízdenky nejsou prakticky využívány, je navýšení znatelnější. Naopak u delších vzdáleností může dojít i k mírnému zlevnění, což se týká například týdenních jízdenek se vzdáleností nad 31 tarifních jednic nebo u 90denních jízdenek v pásmu 31–35 jednic.

„Ceník jsme navrhovali tak, abychom současně odstranili některé cenové disproporce mezi jednotlivými pásmy, proto nelze jednoduše říci, že zdražení je plošně 5 %,“ vysvětlil Otto Pospíšil, jednatel koordinátora veřejné dopravy, společnosti KORID LK.

Naopak nedochází ke změně cen síťových jízdenek s platností v celém území IDOL. Týdenní verze vychází v základní ceně na 520 korun, 30denní na 1.760 korun, 90denní na 4.400 a 366denní na 10.000 korun.

Zlevněné jízdenky pro děti, studenty a osoby starší 65 let vycházejí na polovinu. Pro cestující s přiznanou invaliditou třetího stupně pak na čtvrtinu. Zachována je i cena roční jízdenky pro osoby starší 70 let. Tato jízdenka stojí 1.100 korun.

Ostatní změny

KORID LK připravil rozšíření tarifu IDOL na oblast Děčínska, aby mohl plnohodnotně platit i v železniční dopravě mezi Libercem a Děčínem, což je velmi žádáno cestujícími. K této změně dojde již od 10. prosince 2023. Současně bude podél železniční trati platit na území Libereckého kraje také tarif DÚK.

„Dlouhodobě se snažíme o to, aby hranice kraje nebyla hranicí integrovaného dopravního systému, a v tomto trendu pokračujeme. Předpokladem pro takový přesah je dohoda krajů. V tomto případě jsme stáli také o dohodu s dopravcem ARRIVA vlaky, který provozuje rychlíky,“ doplnil Pospíšil.

Po projednání s městem Turnov dochází ke sloučení zón Turnov – průmyslová zóna a Dolánky s dnešní zónou Turnov. Usnadní se tak cestování v rámci městské dopravy, kterou pro město a s jeho příspěvkem objednává Liberecký kraj.

Závěrem je vhodné připomenout, že cestující mají možnost využívat zvýhodněné a levnější jednotlivé jízdné při bezhotovostní platbě. Za tímto účelem lze použít mobilní aplikaci Idolka, elektronickou peněženku Opuscard nebo bankovní kartu. V případě pravidelného dojíždění se pak vyplatí časové nebo síťové jízdenky, které lze zakoupit také v mobilní aplikaci Idolka, nebo na e-shopu IDOL. Časovky a Síťovky mohou cestující využít v kombinaci s těmito identifikátory: Opuscard+, Idolka, bankovní karta, In Karta ČD či Lítačka PID.

Nejen o těchto změnách se cestující dozví také z webu www.iidol.cz. Další novinky mohou sledovat též na Facebooku IDOL nebo v prostředcích veřejné dopravy. S dotazy se cestující mohou obracet též na Helpdesk KORID LK info@korid.cz a na zákaznickou linku 488 588 788.

http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/liberecky-kraj-predstavil-zmeny-v-tarifu-idol-od-1-ledna-2024-n1151912.htm

Hlavní stránka