lupa x
user

První den kongresu Global Media Congress končí po inspirativních sekcích věnovaných životnímu prostředí, novým technologiím a tvorbě obsahu.

První den kongresu Global Media Congress končí po inspirativních sekcích věnovaných životnímu prostředí, novým technologiím a tvorbě obsahu.

16.11.2023

Redakce

Den byl zahájen hlavním projevem šejka Nahyana bin Mubaraka Al Nahyana, státního ministra Spojených arabských emirátů pro toleranci a soužití, který přivítal účastníky kongresu a zdůraznil, že média mají moc podporovat mezinárodní spolupráci, sdílení základních hodnot a zájmů a oceňování lidských úspěchů přesahujících hranice států.

První den kongresu Global Media Congress končí po inspirativních sekcích věnovaných životnímu prostředí, novým technologiím a tvorbě obsahu.

Foto: Shutterstock

Mohammed Jalal Al Rayssi, generální ředitel Emirates News Agency (WAM) a předseda Vyššího organizačního výboru Globálního mediálního kongresu, v dalším projevu přidal své přivítání a poznamenal, že „naše dnešní setkání na této významné celosvětové akci nám dává velký prostor ke sdílení myšlenek o současných výzvách, kterým čelí mediální sektor, spolu s investičními příležitostmi, které nám pomohou rozvíjet nejlepší profesionální postupy v různých mediálních odvětvích. Budeme také zkoumat, jak můžeme v budoucnu vybudovat mediální průmysl, který bude sdílet znalosti a informace způsobem, jenž maximalizuje štěstí lidí a udržuje rozvoj společností.“

Vzhledem k tomu, že první den kongresu probíhal paralelně s konferencí COP28, byl zvláštní důraz kladen na úlohu, kterou mohou média hrát při řešení otázek životního prostředí a změny klimatu.Humaid Matar Al Dhaheri, výkonný ředitel a generální ředitel skupiny ADNEC Group, řekl: „Dnešní zasedání potvrdila potenciál médií upozornit na klíčové otázky životního prostředí a změny klimatu a přispět ke skutečným změnám v ochraně globálních ekosystémů. Globální mediální kongres hraje rozhodující roli jako fórum pro vedoucí představitele médií, tvůrce a aktivisty, kteří se zabývají jedním z nejkritičtějších problémů, jimž čelí tato generace i ty budoucí. V souladu s aspiracemi našeho moudrého vedení je skupina ADNEC i nadále odhodlána napomáhat rozkvětu inovativních myšlenek a rozvíjet smysluplná partnerství v oboru.“

Letošní kongres bude také hostit 5 doprovodných prvků – některé se konají poprvé – mezi něž patří platforma pro inovace a startupy s více než 24 startupy, prvek školení a vzdělávání s více než 30 workshopy, Future Media Labs s diskusemi na elitní úrovni v šesti uzavřených sekcích, prvek pro inovace influencerů se specializovanými dialogovými sezeními a prvek nových mediálních sezení a kulatých stolů s odborníky, řečníky, inovátory a světovými mediálními lídry.

Zdroj: PROTEXT

Hlavní stránka