lupa x
user

Fakulta VŠE ruší bakalářské práce, brání se tak zneužití umělé inteligence

Fakulta VŠE ruší bakalářské práce, brání se tak zneužití umělé inteligence

24.11.2023 , Aktualizováno 23.11.2023

Redakce

Studenti, kteří v příštím akademickém roce nastoupí na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), už nebudou muset psát bakalářskou práci. Místo ní budou plnit projekty zaměřené na aplikaci vědomostí v praxi, uvedla fakulta. Podle jejího vedení postrádá plošně vyžadovaná písemná práce smysl, mimo jiné kvůli rozvoji generativní umělé inteligence. Na změnu v závěru bakalářského studia dnes upozornil web E15.cz. Další fakulty VŠE podle něj podobný krok zatím nechystají.

Fakulta VŠE ruší bakalářské práce, brání se tak zneužití umělé inteligence

Foto: Shutterstock

Při dobře zvládnutých dotazech dokáže podstatnou část bakalářské práce vytvořit umělá inteligence (AI). „A protože je nereálné tuto skutečnost odhalit, je namístě nahradit bakalářské práce projekty, kde je více zřejmé, že se jedná o vlastní práci studenta,“ řekl serveru děkan fakulty Jiří Hnilica.

Bakalářský projekt bude možné splnit více způsoby podle preferencí a možností studenta, uvádí fakulta. Půjde například o odbornou stáž v kombinaci s podrobnou zprávou ze zahraničního studijního pobytu, účast na fakultním výzkumném projektu či konkrétní podnikatelský projekt.

S nepřiznaným využíváním AI při psaní bakalářských prací chtěla fakulta původně bojovat za pomocí aplikace. „Nicméně po poradě s předními, nejen českými odborníky jsme došli k závěru, že zavést takový systém není reálné,“ uvedl Hnilica. Používání umělé inteligence se fakulta nebrání, studenti ale musí její využití přiznat a správně citovat.

Zatímco bakalářské práce na podnikohospodářské fakultě zmizí, diplomové práce na navazujícím magisterském studiu zatím zůstanou. I v jejich případě ale fakulta chystá změny, mají být více zaměřené výrazně výzkumně. „To znamená, že se budou sbírat jedinečná data, a tedy nebude příliš prostoru pro případné plagiátorství přes AI,“ uvedl Hnilica.

K radikální změně u bakalářských prací přistoupila na VŠE pouze fakulta podnikohospodářská. Další fakulty plošné zavedení jiné než písemné podoby zatím neplánují. Na fakultě informatiky a statistiky ale působí pracovní skupina, která se tématu závěrečných prací v době AI věnuje, diskutuje jejich možné formy a zvažuje i zapojení nových

Problémům s rozpoznáním textů napsaných umělou inteligencí čelí nejspíš všechny vysoké školy, uvádí E15. Například Anglo-americká vysoká škola v Praze používá k jejich odhalování program Turnitin. Stejný program slouží také na Univerzitě Karlově. Mluvčí nejstarší české vysoké školy Václav Hájek ale serveru řekl, že kontrolu zásahů umělé inteligence Turnitin zvládá jen v angličtině.

Možnost nahrazení závěrečných prací se diskutuje na brněnské Masarykově univerzitě (MU). „V souvislosti s rozšířením a snadnou dostupností nástrojů AI a velkých jazykových modelů typu ChatGPT nebo Bing chat se skutečně diskutuje možnost nahrazení písemných závěrečných prací jinými formami, jako je například komplexnější projekt nebo portfolio,“ uvedl metodik výukových inovací na této vysoké škole Jakub Havlíček.

Na Právnické fakultě MU už jinou formu závěrečné práce zavádějí. Řada vyučujících mění podobu zakončení svých předmětů a kde to jde, nahrazuje texty úlohami, prezentacemi nebo projekty, píše E15.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka