lupa x
user

Zasedal kůrovcový štáb kraje

Zasedal kůrovcový štáb kraje

27.11.2023

Redakce

Členové kůrovcového štábu se seznámili se snímky, které byly pořízeny při pěti rekognoskačních letech a které demonstrují současný stav lesů v Pardubickém kraji. „Letecké snímky ukazují zlepšení situace v případě borovicových porostů na Holicku a Pardubicku. Menší kůrovcová kola za to můžeme vidět na Přeloučsku. Situace není naopak dobrá v okolí Seče nebo kolem Trhové Kamenice. Nejpostiženějším regionem je oblast Moravské Třebové. Svojanov a Bystré jsou také silně zasaženou lokalitou. Naopak za kůrovcem nepříliš zasažené oblasti můžeme označit Litomyšlsko, Ústí nad Orlicí nebo Českou Třebovou. Lanškrounsko zatím není postiženo vůbec,“ poznamenal k prezentaci radní Krčil.

Zasedal kůrovcový štáb kraje

Foto: Shutterstock

Situace byla hodnocena i z pohledu meteorologů. Šíření kůrovce napomáhají zejména dlouhé dny a teplo. „Vysoké teploty během září, října nebo listopadu však neznamenaly větší aktivitu kůrovce kvůli kratším dnům. I letošní léto bylo kvůli nižším teplotám z hlediska kůrovcové aktivity lepší,“ dodal radní Miroslav Krčil.

V souvislosti s postupem těžby kůrovcem napadených porostů hovořili členové Kůrovcového štábu Pardubického kraje i o situaci v resortu dřevozpracujícího průmyslu. Ta je v současné době mimořádně napjatá. Příčinou je pokles celosvětové poptávky a tím i razantní pád cen. „Na tuto situaci reagují zpracovatelé například delšími odstávkami provozů, než bývá obvyklé. Dopravci na železnici zase snižují počty vagonů pro přepravu dřeva,“ uvedl Miroslav Krčil.

Členové kůrovcového štábu se závěrem shodli, že stejně jako rychlá těžba kůrovcového dřeva je důležitá i vyvážená a odborně vedená obnova lesních porostů. Je nezbytné přihlížet k tomu, aby lesům zůstaly zachovány všechny jejich funkce. A také abychom zakládali nyní porosty v takové skladbě, která i pro příští generace zajistí dostatek stavebního materiálu.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122889/zasedal-kurovcovy-stab-kraje

Hlavní stránka