lupa x
user

Proč klesá můj počet v tomto století? Chtějí moje maso i mláďata pro chov v zajetí.

Proč klesá můj počet v tomto století? Chtějí moje maso i mláďata pro chov v zajetí.

29.11.2023

Redakce

Ohrožený šimpanz Bonobono je jedním ze 127 živočichů ukázaných v česko-anglické knize Ať nezmizíme:

Proč klesá můj počet v tomto století? Chtějí moje maso i mláďata pro chov v zajetí.

Foto: Pardubický kraj

Poselství ohrožených druhů naší planety. Publikaci ředitelům základních škol na pravidelném setkání s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje v hotelu Jezerka na Seči představili minulý týden známý pardubický spisovatel, fotograf a filantrop Oldřich Bubák a také patron knihy náměstek hejtmana Roman Línek.

Celkem 500 výtisků věnoval autor knihy díky partnerům projektu zejména učitelům na prvních stupních základních škol v kraji a na základě zpětné vazby se pak některé pilotní školy mohou těšit na další. Díky svému multimediálnímu, dvojjazyčnému designu mohou inovativní knihu použít jako výukový materiál mezi předměty a na různých úrovních. „Knihu Ať nezmizíme uvítají nejen školáci a jejich vyučující v rámci ekologické výchovy, přírodovědy i anglického jazyka, ale i mladí čtenáři a čtenářky mimo školy. Stejně tak ale může zajímat didaktiky. Najdou v ní inspiraci, jak vytvořit vlastní, vědecky podložené a jistě poutavé a efektivní výukové materiály,“ uvedl Roman Línek.

Jak takový projekt vznikal? Oldřich Bubák, který je mimo jiné autorem trilogie Póly planety: staré a nové (Antartktida, Arktida, Himaláje), se obrátil k dalšímu pólu. Tím je zachování rozmanitosti života na naší planetě a nakonec i blahobytu lidstva samotného. „Když jsem se bavil s různými mladými lidmi, všiml jsem si, že mají určité základní znalosti pojmů z oblasti ekologie a biologických věd. Zároveň jim však dělá potíže formulovat odpovědi na to, co by mělo být ústřední otázkou životního prostředí: jak členové moderních průmyslových společností vnímají a řeší problémy s největším dopadem na přírodu. Jaký je stav životního prostředí v nejbližším okolí, v regionu? Co chybí a proč to může být problém? Proč je důležité dbát na životní prostředí? A proč by se měl člověk starat o zachování biologické rozmanitosti?“ řekl Oldřich Bubák a pokračoval: „Schopnost hovořit o těchto otázkách a jejich řešení vyžaduje určitý základ, hlubší porozumění. A to je právě jedním z cílů projektu. Snažíme se přivést čtenáře a čtenářky ke komplexnějšímu a kritičtějšímu uvažování o světě kolem nás. To by ostatně mělo být cílem moderního vzdělávání, v němž není dostatek času ani prostoru pro předávání velkého množství znalostí. Místo toho je potřeba rozvíjet kognitivní dovednosti.

Unikátní design knihy kombinuje fotografie autora s kresbami Petra Trojana, dvojjazyčnými říkankami a geografickým znázorněním výskytu jednotlivých druhů. Oldřich Bubák na knize spolupracoval s didaktickými odborníky z Pedagogické fakulty v Hradci Králové a využívá inovativní teorie vzdělávání od kanadského odborníka na vzdělávání Kierana Egana. Základem tohoto přístupu je předat studujícím řadu kognitivních nástrojů. Každý z těchto nástrojů je spojen s různými typy porozumění, jejichž náročnost se s typem zvyšuje. Předmluvu ke knize napsal významný profesor enviromentálních věd Fraser Taylor z kanadské Ottawy.

„Oldřicha Bubáka zajímá planeta jako celek. Krásný, ale také zranitelný ekosystém, který se může během okamžiku změnit k nepoznání pouhým mávnutím příslovečných motýlích křídel. Je dobře, že nás svými knihami přiměje zamýšlet se nad tím, co po naší civilizaci zůstane dalším generacím a co je vlastně v životě podstatné,“ dodal Roman Línek.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122908/proc-klesa-muj-pocet-v-tomto-stoleti-chteji-moje-maso-i-mladata-pro-chov-v-zajeti-

Hlavní stránka