lupa x
user

Nově založená nadace společnosti Kyndryl bude podporovat místní rozvoj

Nově založená nadace společnosti Kyndryl bude podporovat místní rozvoj

13.12.2023

Redakce

Dobročinná nadace nabídne granty neziskovým organizacím, které poskytují vzdělávání a podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nově založená nadace společnosti Kyndryl bude podporovat místní rozvoj

Společnost Kyndryl, největší světový poskytovatel služeb v oblasti IT infrastruktury, oznámila založení Kyndryl Foundation, soukromé neziskové nadace, která chce prostřednictvím dobročinných grantů pomoci řešit naléhavé společenské problémy a podporovat místní rozvoj. Vznik nadace souvisí rovněž s celosvětovým programem sociální odpovědnosti společnosti Kyndryl a podtrhuje její úsilí o pozitivní dopad na společnost v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

„Kyndryl se před necelými dvěma roky osamostatnil s cílem stát se hnacím motorem pokroku, ať už jde o naše zákazníky, obyvatele žijící v oblastech, kde působíme, nebo společnost jako celek,“ říká Una Pulizzi, předsedkyně Kyndryl Foundation a vedoucí globálního oddělení corporate affairs. „Neúnavně se snažíme řešit sociální problémy a máme radost, že můžeme podpořit neziskové organizace, které stejně jako my chtějí zvyšovat vzdělanost, rozšiřovat možnosti profesního rozvoje, podílet se na zmírňování dopadů změny klimatu a vytvářet inkluzivní ekonomiku.“

 

Kyndryl Foundation se v prvním roce zaměří na vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

V dnešním vysoce disruptivním prostředí výrazně narůstá počet útoků na malé i velké organizace. S cílem reagovat na celosvětovou poptávku po kvalifikovanější pracovní síle, která se těmto hrozbám dokáže postavit, udělí letos nadace granty organizacím, jež v oblasti kybernetické bezpečnosti vzdělávají obyvatelstvo v méně rozvinutých oblastech. Dále granty získají nevládní organizace, které v těchto oblastech poskytují důležité zdroje a služby.

 

Finanční prostředky zamíří do dvou konkrétních oblastí kybernetického vzdělávání:

  • Rozšiřování inkluzivní pracovní síly v oblasti kybernetické bezpečnosti – V této kategorii chce Kyndryl řešit nedostatek proškolených odborníků na kybernetickou bezpečnost. Cílem nadace je financovat organizace a iniciativy, které zájemcům o tuto oblast předávají potřebné dovednosti, a také programy na umisťování nedostatečně zastoupených skupin studentů a uchazečů do zaměstnání.
  • Příprava neziskových organizací na kybernetické útoky – V této kategorii podpoří neziskové organizace, které chtějí vzděláváním a odbornými konzultacemi posílit svou kybernetickou obrannou linii a odolat tak rostoucímu počtu hrozeb.

 

Neziskové organizace, které o finanční příspěvek mají zájem, mohly podávat přihlášky do 6. listopadu 2023. Seznam vybraných příjemců grantu uveřejní nadace začátkem roku 2024. Další informace pro organizace, jejichž cíle se shodují s posláním nadace a které mají zájem o grant, naleznete na webových stránkách www.kyndryl.org.

 

O společnosti Kyndryl

Kyndryl je největším světovým poskytovatelem služeb v oblasti IT infrastruktury. Obsluhuje tisíce firemních zákazníků ve více než 60 zemích. Společnost vymýšlí, buduje, spravuje a modernizuje komplexní a kriticky důležité informační systémy, na které každodenně spoléhá celý svět. Více informací naleznete na webových stránkách www.kyndryl.com.

 

O nadaci Kyndryl Foundation

Kyndryl Foundation, dobročinná odnož společnosti Kyndryl, podporuje místní obyvatele v zemích, kde působí její mateřská společnost, a prostřednictvím grantů a investic pomáhá řešit naléhavé společenské problémy. Nadace je hrdá na to, že se může po celém světě podílet na projektech, které podporují místní rozvoj skrze programy na prosazování rovnosti a silnějšího postavení občanů. Více informací naleznete na webových stránkách www.kyndryl.org.

Hlavní stránka