lupa x
user

Česká pošta zavádí ePodpis

Česká pošta zavádí ePodpis

21.12.2023 , Aktualizováno 20.12.2023

Redakce

Česká pošta na počátku října 2023 spustila nový proces zasílání dokumentů a jejich elektronického podepisování prostřednictvím jednoduché aplikace. Tzv. ePodpis, slouží k elektronickému podepisování a zasílání obchodní smluvní dokumentace spojené s podáním a distribucí listovních a balíkových zásilek. Kombinuje bezpečnost, efektivitu, pohodlí a rychlost uzavírání spolupráce se smluvními partnery. Zároveň snižuje administrativní zátěž pracovníků České pošty, čímž zajistí více prostoru pro zkvalitňování služeb a možností reagovat na potřeby a požadavky zákazníků.

Česká pošta zavádí ePodpis

Jak to funguje?

Služba funguje automaticky, stačí se na ni domluvit se svým obchodním manažerem nebo svým referentem a ti již vše zrealizují. Není nutné stahovat či instalovat jakékoliv programy. Nejprve si odsouhlasíme smluvní dokumentaci. Zašleme vám e-mailem link na elektronický podpis. Ve zprávě s linkem s elektronickým podpisem naleznete vše potřebné, včetně návodu, jak s ePodpisem pracovat. Dokumenty je možné podepsat jak prostým podpisem (zejména ze strany firemních zákazníků), tak kvalifikovaným podpisem (veřejná správa). Po podpisu smlouvy je řada na nás. Česká pošta jako Orgán veřejné moci (OVM) podepisuje každou smlouvu Kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jakmile budeme mít hotovo, zašleme vám odkaz na stažení a uložení finálního dokumentu.

Rychlejší a efektivnější spolupráce

Podpis a odeslání smluvní dokumentace lze prostřednictvím nové služby ePodpis dokončit během několika málo minut. Nový proces elektronického podepisování dokumentů je intuitivní a snadno použitelný pro všechny zúčastněné strany, a to bez potřeby fyzické přítomnosti v místě podpisu.

Nespornou výhodou nové služby je, že dokumenty není nutné tisknout a skenovat, elektronický podpis dokumentů navíc minimalizuje chyby spojené s manuálním procesem. Zároveň se elektronické dokumenty snadno organizují a ukládají, což přispívá ke zjednodušení správy dokumentace.

Bezpečnost a spolehlivost

V dnešní době je bezpečné a efektivní stvrzení dokumentů online samozřejmostí, elektronické podpisy již mají stejnou právní hodnotu jako originální ruční podpisy. Elektronicky podepsané dokumenty zůstávají v bezpečí před neoprávněným přístupem a úniky dat a zvyšují jejich dlouhodobou dostupnost odkudkoli.

Více o nové službě ePodpis se zájemci dozvědí na webových stránkách České pošty pod tímto odkazem https://www.ceskaposta.cz/sluzby/online-sluzby/elektronicky-podpis.

 

Hlavní stránka