lupa x
user

Digitalizované české knihy budou další tři roky přístupné veřejnosti

Digitalizované české knihy budou další tři roky přístupné veřejnosti

30.12.2023 , Aktualizováno 29.12.2023

Redakce

Studenti, pedagogové, vědci i široká veřejnost budou moci další tři roky bezplatně využívat starší české publikace v prostředí internetu. Umožňuje to uzavřená dohoda mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci Dilia a OOA-S, kteří zastupují autory, na pokračování zpřístupnění digitálního obsahu děl nedostupných na trhu. Licenční ujednání umožní i v období let 2024 až 2026 jejich zpřístupnění. Jde o více než 150.000 titulů, které nejsou dostupné na knižním trhu, ale jsou chráněny autorským právem. Informoval o tom ředitel Národní knihovny Vít Richter.

Digitalizované české knihy budou další tři roky přístupné veřejnosti

Foto: Shutterstock

„Jedná se o významnou podporu zpřístupnění českého písemného kulturního a vědeckého dědictví v digitální podobě a zároveň i o klíčový krok v podpoře vzdělávání i výzkumných aktivit. Sekundárním efektem je i podpora autorů pro vytváření nových děl,“ uvedl Richter.

Registrovaní uživatelé knihoven tak budou mít i v příštích třech letech zabezpečen prostřednictvím Národní digitální knihovny plnohodnotný přístup k digitálnímu obsahu novodobých bohemikálních fondů. Jde zejména o české knihy vydané do roku 2003.

Přístupné budou také noviny a časopisy vydané do roku 2013 včetně. Licence umožňuje jejich zpřístupnění za stejných funkčních podmínek, jak tomu bylo v období let 2019 až 2023. Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout. Díky systematické digitalizaci novodobých fondů se bude navíc počet dostupných dokumentů postupně rozšiřovat.

Díla nedostupná na trhu jsou přístupná prostřednictvím portálu děl nedostupných na trhu. Dostupný obsah zprostředkují digitální knihovny provozované Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou AV ČR a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Připravuje se zapojení dalších knihoven.

Podmínkou přístupu je, aby byl čtenář registrován v některé knihovně. Data o dílech včleněných do systému jsou dostupná prostřednictvím webové aplikace Seznam děl nedostupných na trhu, která je zároveň národním poskytovatelem dat do evropského rejstříku děl nedostupných na trhu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Praha (ČTK)

Hlavní stránka