lupa x
user

KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR (KZPS ČR) má nového prezidenta

KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR (KZPS ČR) má nového prezidenta

03.01.2024

Redakce

Po mnoha letech dochází ke změně vedení jedné z nejvýznamnějších organizací zaměstnavatelů a jedné ze dvou organizací zaměstnavatelů se statusem sociálního partnera – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Novým prezidentem se od r. 2024 stává Jiří Horecký, který přebírá funkci po Janu Wiesnerovi.

KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR (KZPS ČR) má nového prezidenta

Foto: Shutterstock

„Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci a podporu nejen svým spolupracovníkům, ale všem našim sociálním partnerům, členům vlády, poslancům a senátorům, pracovníkům státní správy a obchodním partnerům. V zájmu KZPS ČR jsem působil od roku 1991 od jejího založení a ve funkci prezidenta posledních 20 let; snahou nás všech bylo a je hájit zájmy podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a podniků při vytváření podmínek ke zlepšení podnikatelského prostředí“ říká čestný prezident Konfederace, Jan Wiesner.

„Mým cílem je samozřejmě pokračovat v dosavadním směřování a aktivitách Konfederace, rád bych chtěl ale zviditelňovat některá témata, problémy či výzvy jak zaměstnavatelů, tak jednotlivých odvětví, která zastupujeme. Záběr Konfederace je obrovský, neboť reprezentuje zaměstnavatele v oblastech stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví, školství, důlního a naftového průmyslu, družstevnictví, kultury, sociálních služeb, dřevozpracujícího průmyslu, odpadového hospodářství, textilního průmyslu, vodohospodářství, a řady dalších sektorů“ uvádí nový prezident Konfederace, Jiří Horecký.

KZPS ČR je spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., který zastupuje více než 22 740 členských subjektů s více než 1.390.000 zaměstnanci. Prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech, formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou a je jedním ze dvou sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – Tripartitě.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
p r e z i d e n t

 

Kontakt:

Dr. Jan Zikeš

zikes@kzps.cz

+420 775 15 77 50

Hlavní stránka