lupa x
user

Renomovaný evropský politolog Petr Kopecký nově přednáší na Vysoké škole CEVRO

Renomovaný evropský politolog Petr Kopecký nově přednáší na Vysoké škole CEVRO

10.01.2024

Redakce

Vysoká škola CEVRO posílila od ledna 2024 svůj tým o předního českého politologa Petra Kopeckého, profesora politologie na Leidenské univerzitě v Nizozemsku a spoluvydavatele East European Politics, prestižního vědeckého časopisu, zabývajícího se politikou ve východní Evropě.

Renomovaný evropský politolog Petr Kopecký nově přednáší na Vysoké škole CEVRO

„Mám radost, že se nám podařilo získat pana profesora Kopeckého. Patří k těm několika málo českým politickým vědcům, kteří úspěšně působili na prestižních zahraničních univerzitách,“ poznamenává k angažování Petra Kopeckého rektor Vysoké školy CEVRO Tomáš Jarmara. „Jeho vědecká reputace a pedagogická zkušenost v mezinárodním prostředí zcela koresponduje s profilem naší vysoké školy a studenti se mají při přednáškách opravdu na koho těšit,“ doplňuje Jarmara.

„Ačkoliv jsem celou svou dosavadní akademickou kariéru působil na univerzitách v Nizozemsku a ve Velké Británii, vždy jsem si přál se jednou vrátit do Česka a pracovat v českém akademickém prostředí,“ říká Petr Kopecký a dodává: „Jsem rád, že to bude právě na Vysoké škole CEVRO, kterou považuji za kvalitní vysokou školou s ambicemi do budoucna. Zároveň se těším na spolupráci s dalšími centry české politologie, která se řadí k nejdynamičtějším v Evropě.“

Příchod a přínos Petra Kopeckého oceňuje též Karel B. Müller, politolog a garant studijních programů v oblasti politické vědy Vysoké školy CEVRO: „Petr Kopecký představuje mimořádné obohacení již tak velmi dobrého politologického týmu na Vysoké škole CEVRO. Jeho pedagogická i badatelská zkušenost se světovou politologií jsou pro nás nedocenitelným přínosem. Také svým odborným zaměřením znatelně obohatí výukové i badatelské portfolio politologie naší školy.“

Kdo je Petr Kopecký (narozen 1967)
Profesor politologie a spoluvydavatelem časopisu East European Politics. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a politologii na univerzitě v Manchesteru. Doktorát získal na univerzitě v Leidenu. Přednášel a působil jako docent na univerzitě v Sheffieldu a jako hostující odborný pracovník na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, na Jihoafrickém institutu mezinárodních vztahů v Johannesburgu a v Ghanském centru pro demokratický rozvoj v Akkře.

Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou politické strany a stranické systémy v současných demokraciích. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na vztah mezi politickou patronací a procesy budování stran a jejich organizační transformace a na politizaci náboru jmenovaných elit. Mezi jeho další výzkumné zájmy patří srovnávací východoevropská politika, demokratizace, srovnávací politické instituce, legislativní chování a občanská společnost.

Publikoval v mnoha významných magazínech a nakladatelstvích, včetně Party Politics, European Journal of Political Research, European Union Politics, Political Studies, Democratization, nebo Oxford University Press a Routledge.

Leidenská univerzita byla založena v Leidenu v roce 1575. Je nejstarší univerzitou v Nizozemsku a patří mezi 100 nejlepších univerzit na světě. Její politický program byl v roce 2023 vyhodnocen jako třetí nejlepší v kontinentální Evropě a 16. nejlepší na světě. Světovému renomé se těší také Fakulta humanitních věd a Právnická fakulta. Čeští studenti ji znají díky programům Erasmus. Město Leiden se 127 tisíci obyvateli leží 20 kilometrů severovýchodně od Haagu a 49 kilometrů jihozápadně od hlavního a největšího města Nizozemského království Amsterdamu.

O Vysoké škole CEVRO

Vysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou se sídlem v Praze. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v sedmi bakalářských, pěti navazujících magisterských a v deseti postgraduálních studijních programech MPA, LL.M., MBA a P.G.D.J. Aktuálně zde studuje více než 800 studentů a studentek. Od založení Vysoké školy CEVRO v září 2006 úspěšně ukončilo některý z jejích studijních programů více než 2600 absolventů a absolventek. Po svém založení používala název CEVRO Institut, který se od letošního nového akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO. Škola nabízí prestižní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy a studijním střediskem v centru Českého Krumlova.

Hlavní stránka