lupa x
user

Hravým workshopem vysvětluje výrobce automobilových skel, jak na změnu klimatu

Hravým workshopem vysvětluje výrobce automobilových skel, jak na změnu klimatu

30.01.2024

Redakce

Hořovický Saint-Gobain Sekurit se připojil k iniciativě Skupiny Saint-Gobain a spustil sérii workshopů pod názvem Climate Fresk (Klimatická mozaika). Ta se zaměřuje na změnu klimatu a zapojuje účastníky z řad zaměstnanců, aby na základě vědeckých dat začali přemýšlet o možných řešeních, jak snížit uhlíkovou stopu, a tím eliminovat dopad na klimatickou změnu. Sekurit se rozhodl rozšířil tuto osvětu i mezi nastupující generaci, a to ve spolupráci s lokálními středními školami. Globálním cílem Skupiny Saint-Gobain je, aby do začátku roku 2050 absolvovalo workshop Climate Fresk 80 % ze všech 168 tisíc zaměstnanců.

Hravým workshopem vysvětluje výrobce automobilových skel, jak na změnu klimatu

Saint-Gobain Sekurit se staví k enviromentální problematice zodpovědně

Hořovický závod Saint-Gobain Sekurit velmi dbá na oblasti environmentu. V odpadovém hospodářství nyní společně se zaměstnanci recyklují až 98 % vyprodukovaných odpadů, ale jejich cílem je dosáhnout maximální recyklace, tedy 100 %. Společnost nezaostává ani s projekty na cirkulární ekonomiku, například čisté odpadní střepy se po procesu recyklace vracejí zpátky a stávají se znovu prvotní surovinou na výrobu skel.

Společnost letos dosáhla nejnižší spotřeby vody v historii závodu

Výroba automobilového skla je na spotřebu vody velmi náročná kvůli opakovanému umývání skla ve výrobě velice čistou vodou. Nicméně díky novým myčkám, které recyklují vodu, klesla její spotřeba od roku 2011 z 61 litrů na jeden vyrobený metr čtvereční skla na aktuálních 20 l/m2, takže spotřeba je aktuálně třetinová, než byla v minulosti. Ročně tak oproti výchozímu stavu v roce 2011 finanční úspora činí cca 7 milionů korun, což už je vysoká částka.

Saint-Gobain Sekurit proškolil studenty střední školy v Hořovicích

„Aktuálně jsme v kontaktu s místním Gymnáziem Václava Hraběte a Střední odbornou školou a učilištěm, proškolili jsme odhadem více jak 60 studentů a vidíme, že téma klimatické změny je pro mladší generaci důležité. Samotná myšlenka rozšířit interní workshop do škol přišla velice spontánně na základě dobré zpětné vazby od samotných zaměstnanců naší společnosti. Studenti komentovali workshop jako zábavný zdroj nových informací, zejména poté ocenili kompletnost problematiky, kterou jim právě workshop v jedné mozaice nabídl. Nad rámec školení Climate Fresk jsme se studenty řešili také otázky odpadů a jejich možnost recyklace i možnost zaměstnání v oboru ekologie po ukončení studia. Nadále plánujeme realizovat další workshopy na středních školách,“ uvádí Pavla Fikarová, enviromentální specialistka, Saint-Gobain Sekurit.

Závazky skupiny Saint-Gobain

Skupina Saint-Gobain se zavázala dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Beniot Bazin, CEO Skupiny Saint-Gobain k tomu dodává, “Naší vizí je udělat ze Skupiny světového lídra v udržitelnosti. Uspějeme jen pokud budeme uhlíkově neutrální.“ Globálním cílem Skupiny je, aby do začátku roku 2050 absolvalo workshop Climate Fresk 80 % ze všech 168 tisíc zaměstnanců.

Climate Fresk

The Climate Fresk je francouzská nezisková organizace založená v roce 2018, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o změně klimatu. Její školení Climate Fresk je zábavný a hravý workshop, který využivá kolektivních znalostí a podporuje týmového ducha. Cílem je demonstrovat návaznosti a důsledky klimatických změn a pochopení příčin a souvislostí, jak může každý z nás přispět k řešení klimatických otázek. Sdílené porozumění umožní jednotlivcům i organizacím vést otevřenou, pozitivní konverzaci o řešení těchto výzev. Ze setkání si každý účastník odnese motivaci aktivně se zasadit v oblasti klimatu. Climate Fresk staví na vědecky podložených datech, publikovaných v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu. Stejná data jsou také podkladem pro politické a ekonomické rozhodování nejen na evropské úrovni.

Jedním ze základních hesel Climate Fresk je „Nic se neudělá, pokud lidé neporozumí, proč se od nich žádá, aby jednali“.

O Skupině Saint-Gobain
Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a výkonnost.

Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“.

Hlavní stránka