lupa x
user

Na UHK začíná působit nová ombudsmanka Veronika Střítecká

Na UHK začíná působit nová ombudsmanka Veronika Střítecká

23.02.2024 , Aktualizováno 22.02.2024

Redakce

Na Univerzitě Hradec Králové (UHK) začíná v rámci etické infrastruktury působit univerzitní ombudsmanka. Veronika Střítecká je k dispozici všem osobám zaměstnaným na UHK a taky univerzitním studujícím.

Na UHK začíná působit nová ombudsmanka Veronika Střítecká

„Vznikem pozice ombudsmanky doplňujeme portfolio etické infrastruktury, která je pro nás jednou z velkých priorit. Vedle Etické komise UHK, aktualizovaného etického kodexu, přijatého Gender Equality Plan je univerzitní ombudsmanka další institucí, která má pomáhat k bezpečnějšímu, otevřenějšímu a vstřícnějšímu prostředí UHK,“ vysvětluje vznik pozice ombudsmanky rektor UHK Kamil Kuča s tím, že hlavním úkolem nové kolegyně bude zejména nastavování prevence a osvětových aktivit tak, aby v ideálním případě k žádnému jednání odporujícímu univerzitním etickým principům nedocházelo.

Magistra Veronika Střítecká, absolventka práva a andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která byla vybrána na základě robustního několikakolového výběrového řízení, je zkušenou profesionálkou zejména v oblasti mediací. Měla jsem možnost již v rámci studia působit v advokátní kanceláři, v posledních letech i jako lektorka primární prevence. Zároveň v současné době působím na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se starám o agendu mediací. Stejně tak už při studiu jsem se skrze dovednostní předměty dostala k lektorování práva, práci s reálnými klienty ve Studentské právní poradně a v rámci mediační kliniky i k mediování reálných kauz,“ říká nová ombudsmanka Veronika Střítecká, která bude na UHK fyzicky přítomna vždy v pondělí, úterý a pátek. V případě, že bude mít kdokoliv ze studujících nebo osob zaměstnaných na UHK pocit, že došlo či dochází k porušování univerzitního etického kodexu nebo obecně k jednání odporujícímu všeobecně uznávaným společenským normám, může se na ombudsmanku osobně, prostřednictvím mailu či po telefonu bez váhání obracet. „Když máte pocit, že došlo k jednání, které odporuje etickému kodexu a nechcete či nemůžete věc řešit s osobou, která dle vás etický kodex porušuje, popřípadě to nechcete či nemůžete řešit s někým, v koho u Vás na fakultě máte důvěru a víru v to, že by bylo možné situaci vyřešit, nebojte se hned obrátit přímo na mě. Ráda si Vás vyslechnu a společně sestavíme plán, jak ve věci postupovat tak, aby vám to bylo komfortní,“ pokračuje ombudsmanka Střítecká.

V souvislosti se zahájením činnosti nové univerzitní ombudsmanky vznikla na webu UHK podstránka s kontakty a přiblížením její činnost. Základním posláním ombudsmanky jsou:

  • řešení podnětů studujících a osob v pracovněprávním vztahu k UHK, které vykazují znaky nevhodného chování či porušování etických principů na UHK;
  • poskytování facilitace, mediace a zprostředkování dialogu mezi dotčenými stranami;
  • identifikace možností řešení v souladu s potřebami stran a zároveň s univerzitními postupy a
  • zastřešení aktivity přispívající k prevenci negativních jevů souvisejících s případným porušením etických principů UHK.
Hlavní stránka