lupa x
user

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů...

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů...

23.02.2024

Redakce

Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity pomoci obětem trestných činů. Byť ve městě za uplynulých deset let klesl počet evidovaných trestných činů zhruba na polovinu, stále je zapotřebí i pomoci lidem, kterým trestní jednání zasáhlo do života. Důsledkem pachatelova jednání může být následek na zdraví, psychice i majetku obětí. Pomoc obětem nabízí ve městě osm organizací v 11 specializovaných službách či programech. V Ostravě pracuje Tým pro oběti, ve kterém se schází zástupci institucí a organizací, věnujících se při své činnosti obětem trestných činů. Aktivity vloni město podpořilo částkou přesahující 1,2 milionů korun. Dne 22. února si jako každý rok připomínáme Evropský den obětí zločinu.

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů...

„Služby pro oběti trestných činů jsou zaměřeny na několik oblastí – odborné poradenství a provázení trestním řízením, pomoc zvlášť zranitelným obětem (dětem, seniorům, obětem domácího či sexualizovaného násilí nebo násilí z nenávisti), krizovou psychickou pomoc a terapii, vymáhání náhrady škod a dalších nároků. Máme zřízen i web Bezpečnější Ostrava, kde na jednom místě vedle preventivních doporučení nabízíme obětem jakékoliv agrese potřebné informace. Je zapotřebí říci, že většinu lidí zasáhnou dopady trestního jednání zcela nepřipravené a současně jim často zásadním způsobem změní život. Proto se jim snažíme celou řadou nabízených aktivit právě v těchto těžkých chvílích nabídnout pomyslnou potřebnou ruku,“ vysvětlil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Oběti nemusí být v nastalé situaci samy. Mohou vyhledat odborné poradenství a zjistit své nároky, včetně náhrady škody. V průběhu trestního řízení mohou mít oběti podporu v podobě zmocněnce či osoby blízké. I po čase se po prožité události mohou objevovat psychické a somatické potíže obětí, kdy se jim vrací vzpomínky, obavy a strach z určitých situací či míst, mohou trpět nespavostí, pocity úzkosti či viny. Pakliže neobvyklé příznaky či změny chování přetrvávají déle, měly by oběti vyhledat odbornou pomoc. Poradí krizové centrum, praktický lékař i linka důvěry.

„Lidé se však mohou obracet také na strážníky Městské policie Ostrava, kteří jim rovněž diskrétně poradí, kde hledat pomoc. Strážníci v rámci různých realizovaných preventivních aktivit komunikují s potenciálními zvlášť zranitelnými oběťmi, mezi něž náleží například senioři či děti. Pro tyto ohrožené cílové skupiny nabízí městská policie řadu akcí v podobě speciálních projektů či přednášek. Posluchači získají informace, jak trestnímu jednání předcházet, jak se chovat bezpečně, aby se obětí trestního jednání nestali. A pokud se obětí stanou, pak kde mohou hledat pomoc. Město stojí také za rozvojem vzdělávání pracovníků tzv. míst prvního kontaktu, aby dokázali rozpoznat a citlivě oslovit oběti trestných činů a předat jim informace, kdo jim s řešením jejich situace pomůže,“ doplnil Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

Místa prvního kontaktu jsou například zdravotnická zařízení, sociální služby, městská policie, školy a školská zařízení, jejichž pracovníci se mohou potkat s oběťmi trestného činu jako první. Radu lidé získají také v místě prvního kontaktu SOCIOPOINT na ostravském magistrátu (zřízena je bezplatná linka 800 700 650). Detailní informace naleznou zájemci i na webu Bezpečnější Ostrava viz https://bezpecnejsi.ostrava.cz/jsem/obet/.

 

Hlavní stránka