lupa x
user

Tisková konference ke Světovému dni ledvin

Tisková konference ke Světovému dni ledvin

29.02.2024 , Aktualizováno 27.02.2024

Redakce

Jak se vyvíjí věk dialyzovaných pacientů a pacientů s transplantací ledviny v ČR v čase, jaká jsou specifika geriatrických pacientů, jak se ledviny dokáží vypořádat s long covidem a jak funguje spolupráce nefrologů a praktických lékařů. Pacientský příběh, čerstvé statistiky, nejnovější trendy v péči o ledviny.

Tisková konference ke Světovému dni ledvin

Tiskovou konferenci je možné sledovat od 11 hodin ZDE.

Hosté:

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra IKEM, předseda České nefrologické společnosti: věk transplantovaných pacientů, aktuální vývoj v transplantaci ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie VFN v Praze: long covid, ledviny a věk pacientů

MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum: dostupnost péče s ohledem na chronický a eskalující nedostatek sester i dalších zdravotníků, rostoucí tlak na větší počet domácích dialýz

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP – Geriatrický pacient a ledviny, syndrom křehkosti a národní plán péče o geriatrického pacienta

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK – prevence v onemocnění ledvin u praktických lékařů, počty preventivních vyšetření, spolupráce praktiků a nefrologů

MUDr. Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce – preventivní vyšetření v rámci Světového dne ledvin (14.3.2024)

VIP host: Alexander Hemala – bývalý hlasatel České televize jako pacient s onemocněním ledvin, jeho „ledvinový“ příběh, aktuální zdravotní stav a apel na prevenci, v rámci TK podstoupí Alexander Hemala preventivní vyšetření ledvin

Pacient na domácí dialýze: pacientský příběh člověka na domácí dialýze, se kterou mu pomáhá manželka (včetně videa z domácího prostředí, které bude k dispozici)

Hlavní stránka