lupa x
user

Muzea v přírodě zvou na pestré velikonoční pořady

Muzea v přírodě zvou na pestré velikonoční pořady

13.03.2024 , Aktualizováno 12.03.2024

Redakce

Národní muzeum v přírodě ožije v nadcházejících dnech pestrými velikonočními pořady. „Jednotlivá muzea představí nejen obecně známé velikonoční zvyky a tradice, ale zároveň i specifika svých regionů a návštěvníkům umožní nahlédnout i do církevní symboliky velikonočních svátků,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Muzea v přírodě zvou na pestré velikonoční pořady

Velikonoce na vsi, pořad na půdě Muzea v přírodě Zubrnice, se uskuteční již 23. – 24. března. Po oba dva dny budou moci návštěvníci obdivovat krásu a um zdobení vajíček různými technikami, ať je to batikování, drátování či vyškrabávání. Vůně mazance a jarní nádivky uvítá všechny zdaleka. Na malé i velké návštěvníky čeká Adélčin dvoreček plný jarních mláďátek k poučení i pomazlení. Dospělé návštěvníky zaujme řada stánků s prodejem ručních řemeslných výrobků, občerstvení. Folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy s Vámi bude v sobotu zpívat, tančit a vynášet Moranu. Divadlo Na klice zahraje představení s názvem Hledá se Khódl. V neděli vystoupí Folklorní soubor Jizera a pro děti je připravena pohádka „O kohoutkovi a slepičce v podání Divadla Jabada,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice. Muzeum je pro návštěvníky otevřeno během tohoto programu od 9.00 do 16.00 hodin.

Čtyřdenní velikonoční cyklus pořadů oživí od 29. března do 1. dubna areál Veselého Kopce, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. „Velikonoční cyklus je pro nás i zahájením návštěvnické sezony. Program přibližuje velikonoční obyčeje a zvyky. Od Velkého pátku do Pondělí velikonočního budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. Také budou mít možnost přivonět k medu (nebo jej ochutnat samotný či v jidáších a pernících), který měl snězený o Zeleném čtvrtku uchránit strávníka od uštknutí hadem. Zajímavé jistě budou i ukázky zhotovování velikonočních předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic různými technikami, výroba košťat (těmi se o Velikonocích vyháněl z domu hmyz), pečení svátečních perníků do forem a dalších. Na Veselý Kopec přijali pozvání lidoví řemeslníci, kteří nejen předvedou svoji dovednost, ale nabídnou své výrobky k prodeji. U úlů zase bude možné obdivovat ozdobený stromek líto, které dívky darovaly včelaři. Přinášely jej do vsi ještě před Velikonocemi a vítaly tak s koncem zimy nové jaro předznamenávající léto a s ním spojenou úrodu. Na Veselém Kopci se samozřejmě také seznámíte s průběhem celého velikonočního neboli pašijového týdne. Dozvíte se, kdy se nosilo nové oblečení, během kterého dne hrála důležitou roli voda a kdy zase oheň. Připomenete si příběh ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A nahlédnete i do veselí Velikonočního pondělí, do něhož v minulosti patřily kromě dopoledního koledování i odpolední hry s vejci. Připraven je i doprovodný program – na Velký pátek (29. 3.) se uskuteční koncert na harmonium pana Josefa Pešavy ve veselokopecké kapli. Na Bílou sobotu (30. 3.) se uskuteční obchůzka chlapců z dětského folklorního souboru Vysočánek s hrkačkami a řehtačkami. Velikonoční neděle (31. 3.) vystoupí folklorní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu a zazní písně s niněrou a cimbálkem v podání Michala Doubka a Vojtěcha Línka. Velikonoční pondělí (1. 4.) přinese návštěvníkům ukázku tradiční hry koulení vajec. Po celý měsíc (od 19. března do 14. dubna) bude navíc v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku, která je taktéž naší součástí, možné seznámit se blíže s obyčeji a zvyklostmi provázejícími Velikonoce i následující jarní období. Připravena je výstava s touto tematikou. Ve vybrané dny (23. 3., 30. 3. a 6. 4. 2024) je připravena pro návštěvníky ukázka a dílna zdobení kraslic voskem. 13. dubna se návštěvníci mohou těšit na ukázku a dílnu výroby jarních píšťalek,“ upřesnila Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

 

Na Bílou sobotu ožije i areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích u Olomouce. „Pořad s výstižným názvem „Hanácké Velikonoce“ přinese v sobotu 30. března návštěvníkům pohled na tradiční velikonoční a jarní zvyky. Zájemci si budou moci sami uplést pomlázku, ozdobit vajíčko, ochutnat tradiční velikonoční pečivo nebo si budou moci vyzkoušet výrobu proutěných košíků. Po celý den bude v areálu muzea probíhat malý velikonoční jarmark a krojová poradna. Pro děti jsou připraveny velikonoční dětské hry nejen s vejci. Na 14. hodinu je pro návštěvníky připraveno velikonoční vystoupení dětí z místní základní školy,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě. Muzeum bude v den programu otevřeno od 10.00 do 16.00.

Bohatý třídenní program s ukázkou tradičních velikonočních zvyků mohou zájemci navštívit v poslední z částí Národního muzea v přírodě, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. „Velikonoční program bude zahájen v sobotu 30. března tradičním jarmarkem velikonočního zboží.  Celý den zpříjemní cimbálové muziky Aldamáš a Portáši. V neděli, na Boží hod velikonoční, mohou zájemci zhlédnout pořad s tématikou jarních a velikonočních zvyků v podání cimbálové muziky Jiřího Nechanického, souborů Vsacan a Malý Radhošť. Odpoledne zpříjemní velikonoční koncert cimbálové muziky Javořina v kostele sv. Anny. V Billově chalupě zavoní jarní polévka a budou se malovat vajíčka a návštěvníci uvidí obchůzky rapačářů. Velikonoční (červené) pondělí se ponese v duchu pomlázky (šmigrustu). Dnem nás provedou soubor Brněnský valášek a cimbálové muziky Soláň a Radegast. Po všechny dny budou moci návštěvníci obdivovat um maléreček při různých technikách zdobení kraslic. Dny obohatí tradiční pletení pomlázky, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků, bohaté občerstvení i tvořivá dílnička pro děti,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Hlavní stránka