lupa x
user

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

18.03.2024

Redakce

Podle předběžných údajů Evropské komise bylo na silnicích v EU v roce 2023 usmrceno 20 400 osob, což představuje meziroční mírný pokles o 1 %. To sice představuje přibližně o 2 360 smrtelných nehod méně (-10 %) než v roce 2019, ale v několika členských státech se klesající trend zastavil. Česko se v roce 2023 dostalo na průměr zemí Evropské unie. Centrum dopravního výzkumu a Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy vydalo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava.

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

Navzdory určitému pokroku oproti výchozímu stavu (rok 2019) je jen málo členských států na dobré cestě ke splnění cíle EU a OSN snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích o polovinu. Od roku 2019 počet úmrtí na silnicích téměř neklesl ve Španělsku, Francii a Itálii, zatímco v Irsku, Lotyšsku, Nizozemsku, na Slovensku a ve Švédsku se zvýšil. Naproti tomu Belgie, Česko, Dánsko, Maďarsko a Polsko jsou v posledních čtyřech letech na dobré cestě ke splnění cíle snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o 50 %.

Celkové pořadí úmrtnosti v jednotlivých zemích se výrazně nezměnilo, nejbezpečnější silnice jsou stále ve Švédsku (22 úmrtí na milion obyvatel) a Dánsku (27/milion obyvatel). Nejvyšší míru úmrtnosti v roce 2023 hlásí Bulharsko (82/milion) a Rumunsko (81/milion). Průměr EU činil 46 úmrtí na silnicích na milion obyvatel.

„Česká republika patřila v roce 2023 se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel (502 usmrcených osob do 30 dní od dopravní nehody) na 15. místo, když se poprvé dostala na úroveň evropského průměru. Ze zemí V4 bylo v roce 2023 evidováno více usmrcených v Maďarsku (49), v Polsku i na Slovensku (shodně 52),“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Interaktivní vizualizace vývoje v období 2010-2023 v jednotlivých zemích EU je k dispozici zde.

Matice kolizních partnerů ukazuje četnosti jednotlivých typů kolizí v období účinnosti Strategie BESIP 2021-2023, tedy v období 2021-2023. Z ní je vidět, že nejzávažnější následky (co do počtu) mají srážky zranitelných účastníků (chodci, cyklisté a motocyklisté) s osobními automobily, dále pak s automobily nákladními.

Monitoring zaměřený na bezpečnost silničního provozu u nás a ve světě začalo v roce 2024 zpracovávat Centrum dopravního výzkumu v. v. i. ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy. Každé vydání obsahuje aktuální informaci o plnění Strategie BESIP 2021-2030, která se zaměřuje na plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů, specifické téma čísla, zařazeny jsou výzkumné aktivity CDV a v závěrečné kapitole pak přehled novinek ze zahraničí, které mají vazbu na bezpečnost silničního provozu. Zpravodaj bude vydáván kvartálně.

„Část Zpravodaje je věnovaná aktualitám z výzkumu, v prvním čísle jsme představili na deset aktuálních odborných článků, které vyšly jak v mezinárodních, tak tuzemských časopisech, namátkou: Jak česká média pokrývají téma nepozornosti v dopravě? Co ovlivňuje jízdní stopu ve směrovém oblouku? Přehled přístupů k hodnocení účinnosti zklidňovacích opatření, Nepřímé ukazatele bezpečnosti z dat plovoucích vozidel, Metoda STKDE+ odhalila střety se zvěří v místech přerušených oplocení, Vliv rychlosti jízdy a dalších faktorů na fungování automatického nouzového brzdění, Analýza dopadů pandemických omezení na nehodovost a chování účastníků silničního provozu či Průzkum používání tuningu na elektrokolech,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Hlavní stránka