lupa x
user

Televizní zpravodajství na Slovensku je pod tlakem ze všech stran, v datech však k tomu lze stěží najít oporu

Televizní zpravodajství na Slovensku je pod tlakem ze všech stran, v datech však k tomu lze stěží najít oporu

22.03.2024

Redakce

• Výzkumná společnost Media Tenor přichází s obsahovou analýzou zpravodajských relací hlavních slovenských televizí za období od 4. 12. 2023 do 17. 3. 2024 • Z analýzy vyplývá, že ve vztahu k politickým stranám na Slovensku poskytují zpravodajské relace otevřené fórum pro názory koalice i opozice • Míra negativních informací o vládních stranách je srovnatelná napříč jednotlivými zpravodajskými relacemi a osciluje kolem 18 procent ve Správách RTVS, Televíznych novinách TV Markíza a Novinách TV JOJ.

Televizní zpravodajství na Slovensku je pod tlakem ze všech stran, v datech však k tomu lze stěží najít oporu

Vládní návrh na reformu veřejnoprávní RTVS, protesty v ulicích nebo i napjatá atmosféra uvnitř TV Markíza. To jsou jen některé z hybatelů aktuálního dění v médiích na Slovensku, kde zaznívají pochybnosti nad kvalitou a nestranností zpravodajství hlavních televizních stanic. Z dat výzkumné společnosti Media Tenor přitom vyplývá, že většinu negativní medializace politických stran si způsobují političtí oponenti navzájem, přičemž adekvátní prostor dostávají strany koalice i opozice.

Jedním z aspektů aktuální celospolečenské diskuze je na Slovensku míra nestrannosti a nezávislosti hlavních zpravodajských relací. Výzkumná agentura proto vyhodnocuje podíl negativního obsahu o vládních stranách, jehož křivka ukazuje stabilní trendovou linii: „Pohledem na data nelze hovořit o tom, že by rysem slovenského televizního zpravodajství bylo stranění vládě, či opozici, říká Pavel Herot z Media Tenoru a pokračuje: „V případě všech zkoumaných relací byly redakce zpravodajství původcem negativních informací o politických stranách jen minimálně. Negativní informace o politických stranách v drtivé většině pronášejí jejich političtí oponenti a zpravodajské relace jsou v tomto ohledu názorovým fórem. Silná prohlášení politiků či osobností veřejného života jsou tak spíše odrazem současné úrovně politické kultury na Slovensku než stavu médií,“ vysvětluje Pavel Herot.

Míra negativních informací o vládních stranách je srovnatelná napříč jednotlivými zpravodajskými relacemi. V průměru se za tři a půl měsíce jednalo o 17,2% míru negativity ve Správách RTVS, 17,7 % v Televíznych novinách Markízy a 18 % v Novinách TV Joj.

Výzkumná společnost poukazuje na fakt, že debata nad kvalitou zpravodajství je poznamenána především emocemi a neopírá se o tvrdá data. A to jak ze strany vlády, tak ze strany kritiků současné koalice. Dalším z faktorů, který Media Tenor proto zkoumá, je intenzita medializace vládních stran. Ta byla v uplynulých 3,5 měsících na všech hlavních televizních kanálech velice podobná, s minimálními odchylkami.

Nejvíce informací o vládních stranách přinesly všechny tři zpravodajské relace v týdnu od 15. do 21.1. „Zpravodajstvím v té době rezonovala dopravní nehoda místopředsedy NR SR Andreje Danka, jeho a Petra Pellegriniho prezidentská kandidatura, protesty proti ministryni kultury Martině Šimkovičové, či ustavení poslance Petera Kotlára vládním zmocněncem pro prošetření hospodaření vlády týkající se covidu,“ přibližuje tuto okolnost Pavel Herot s doplněním, že stabilním tématem všech relací po celé sledované období byla novelizace trestního zákoníku.

Podobný vývoj v čase mezi zpravodajskými relacemi měl i ukazatel podílu vládních stran na medializaci politických uskupení. SMER-SSD, Hlas-SD a SNS získaly v průměru 60,3 % v Novinách TV Joj, 63,5 % ve Správách RTVS a 64,7 % v Televíznych novinách Markízy. Incidence poklesů pod 50 % byla v jednotlivých týdnech výjimečná. „Rozložení mediální pozornosti mezi strany vládní koalice a strany opozice je vždy určeno řadou faktorů, kdy pozice ve vládě s sebou nese zcela přirozený kvantitativní zpravodajský bonus. Zatímco v ČR při současném rozložení pěti vládních a dvou opozičních stran pozorujeme medializaci koalice na úrovni 75 %, je vcelku přirozené, že na Slovensku, kde zpravodajství odráží stav tří vládních a čtyř opozičních stran, bude podíl vládních stran nižší,“ vysvětluje Herot.

Všechny zpravodajské relace umožňují násobně častěji vládním stranám hovořit o sobě samých než stranám opozičním. „Jedná se o přirozený stav související s vládním bonusem. Na druhou stranu jsou to opoziční strany, kterým je častěji umožněno okomentovat kroky vládních stran. Koalice zpravidla hájí svoji politiku a nepotřebuje se tak často vymezovat vůči opozici,“ komentuje Pavel Herot. Výpovědi koaličních stran o opozici, a naopak opozičních stran o koalici, jsou zatíženy vysokou mírou negativity. „Vzájemné výroky koaličního a opozičního tábora o sobě navzájem jsou v průměru z 85 % negativní. Pokud budete chtít důkaz o rozdělení ve společnosti, tak je to právě toto,“ uzavírá Pavel Herot analýzu Media Tenoru.

 

Pro další informace kontaktuje: Pavel Herot, herot@mediatenor.cz; mobil: +420-608-701639

Media Tenor nabízí ucelený soubor analytických služeb založených na obsahové analýze médií, které poskytují zpětnou vazbu komunikačním aktivitám a přesně vyhodnocují kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální publicity. Analytický a konzultační servis využívají firmy, státní správa, samospráva, politické subjekty, PR agentury, redakce médií nebo akademici. Společnost s českými vlastníky je partnerem mezinárodní asociace kanceláří Media Tenor. www.mediatenor.cz, http://www.facebook.com/MediaTenorCZ

Hlavní stránka