lupa x
user

Matadoři nejznámějších ekologických projektů v ČR zakládají vlastní PR agenturu

Matadoři nejznámějších ekologických projektů v ČR zakládají vlastní PR agenturu

26.03.2024 , Aktualizováno 27.03.2024

Redakce

Dobrovolnickou úklidovou akci Ukliďme Česko, odpadovou aplikaci Kam s Ním? nebo popularizační EKOkalendář.cz netřeba veřejnosti představovat. Za vším stojí brněnský tým vývojářů, environmentalistů a nadšenců pod vedením RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D. a Ing. Radka Janouška, kteří se rozhodli nabídnout své zkušenosti projektového řízení, public relations, kreativy.

Matadoři nejznámějších ekologických projektů v ČR zakládají vlastní PR agenturu

Foto: Shutterstock 

PR agentura, která nese název EnviWeb, navazuje na více než dvacetiletou historii stejnojmenného informačního online serveru, přinášející aktuality ze světa ekologie a ochrany životního prostředí.

Nastavení komunikační strategie v rámci posouzení záměru procesem EIA, prezentace zavedení nové technologie do výroby podléhající změně integrovaného povolení nebo vysvětlení životní cyklu výrobku. Ani taková zadání nejsou ničím výjimečným pro PR agenturu EnviWeb. Avšak podstatná část práce je složena především z marketingových kampaní pro subjekty z řad průmyslové ekologie – od výrobců shromažďovacích nádob na odpad až po stavební a demoliční firmy. V rámci komunálního sektoru jsou to různé manuály, návody pro sběrné dvory, RE-USE centra až po popularizační projekty o ekologii pro školy nebo osvětové kampaně pro občany v oblasti třídění odpadů.

Trvale udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost jsou trendy, kterými se celá Evropa ubírá a organizace napříč spektrem jim přikládají stále vyšší váhu. Dodavatelsko-odběratelský řetězec nastavuje procesy v souladu s těmito principy, to je mnohdy výzva pro malé, střední i větší firmy. Jaké jsou trendy v této oblasti? Implementace Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) do politiky společnosti, odpovědná komunikace environmentální certifikace všem stakeholderům, prezentace uhlíkové stopy podniku v kontextu předmětu podnikání společnosti.

„Orientace výhradně na environmentální témata“ zní základní teze a poslání společnosti. Proč? Zeptali jsme se přímo Miroslava Kubáska, spoluzakladatele agentury. „Naše rozhodnutí specializovat se na ekologii pramení z bezprostředních požadavků trhu a osobních zkušeností. Viděli jsme, že právě v tomto oboru můžeme nabídnout tu největší hodnotu,“ doplňuje Miroslav Kubásek.

Od myšlenky po realizaci až po úspěšný provoz, to je scénář, který tým PR agentury prokázal v úspěšných projektech po celé ČR. Raketový rozvoj Ukliďme Česko, kterého se od založení účastnilo již přes milion dobrovolníků je toho důkazem.

„Hlavní důvod, proč se nám daří realizovat ambiciózní projekty jako je Ukliďme Česko, ale třeba i náš nový projekt Kam s ním? je náš tým. Každý přinášíme něco unikátního na stůl, od technických dovedností po projektové řízení či nepřenositelné zkušenosti, což je nezbytné pro realizaci našich vizí a k dosažení požadovaných cílů,“ uvedl Miroslav Kubásek.

Do čela agentury byl jmenován Ing. Lukáš Žaludek přicházející z prostředí průmyslové ekologie. Jako poradce, auditor, externí podnikový ekolog pracuje pro malé, střední i velké firmy napříč průmyslovým odvětvím. Působil jako odborný redaktor pro nakladatelství Verlag Dashöfer nebo spoluorganizoval konference na témata podnikové ekologie a udržitelnosti. Na starost má též autorský obsah a rozvoj portálu Enviweb.cz

„Komunikace témat, která jsou spojena třeba s odpadovým hospodářstvím, obaly, uhlíkovou stopou nebo udržitelností jsou v současnosti velmi populární, firmy o ně jeví zájem. Z mé zkušenosti přímo z provozu elektráren, vodovodů a kanalizací, lakoven, spaloven vím, jak důležité je znát souvislosti, legislativu, technologické možnosti i inovační potenciál v kontextu marketingové strategie. Právě tento exkluzivní vhled a přidanou hodnotu bych rád vnesl do týmu naší agentury,“ říká Lukáš Žaludek.

Hlavní stránka