lupa x
user

Čištění řeky Ohře 2024

Čištění řeky Ohře 2024

03.04.2024

Redakce

Tento víkend od 5. do 7. dubna proběhne 9. ročník dobrovolnické akce čištění řeky Ohře, kterou organizují MAS o.p.s. Státní podnik Povodí Ohře, závod Karlovy Vary akci tradičně podpoří poskytnutím 4130 kusy odpadkových pytlů, 1250 páry rukavic a zajistí svoz odpadu a jeho likvidaci.

Čištění řeky Ohře 2024

Do čištění břehů, koryta řeky i jejích přítoků se může zapojit široká veřejnost. Tento rok bude vyhlášena také soutěž o největší kuriozitu. V předchozích osmi letech se zapojilo celkem 9 tisíc dobrovolníků, kteří nasbírali 140 tun odpadků. Vyrazit do terénu a přispět dobré věci můžete vy.

Přibližně týden před akcí náš vodohospodářský dispečink připravuje na základě předpovědí počasí plán manipulací na odtocích z vodních děl Skalka a Jesenice. Manipulace na odtocích jsou připravovány pro zajištění vhodného průtoku v řece Ohři tak, aby byl pro akci zajištěn co nejlepší přístup k vodě. I letos budou průtokové podmínky v Ohři pro její čištění ideální.

Více informací včetně registrace na daném úseku a potřebné kontakty najdete zde: Čištění řeky Ohře 2024 – Oficiální stránky MAS 21.

Hlavní stránka