lupa x
user

Unikátním projektem s názvem „Férový lobbing“ prošly dvě desítky organizací

Unikátním projektem s názvem „Férový lobbing“ prošly dvě desítky organizací

12.04.2024

Redakce

Projekt „Férový lobbing“ končí v okamžiku, kdy se do poslanecké sněmovny dostává návrh zákona o lobbingu, který má do budoucna potenciál dále měnit způsob komunikace nevládního sektoru s poslanci a senátory.

Unikátním projektem s názvem „Férový lobbing“ prošly dvě desítky organizací

Zástupci dvacítky českých neziskových organizací úspěšně absolvovali více než rok trvající program „Férový lobbing“. Ten pro své členské organizace zorganizovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). V rámci jedinečného programu se zástupci neziskovek seznámili s legislativním prostředím, zlepšili komunikaci s veřejnou sférou a během workshopů s podporou lektorů a profesionálů z praxe získali povědomí o tom, jak lépe a účelněji prosazovat své zájmy.

Zahájení projektu předcházel průzkum napříč členskými organizacemi AVPO ČR. Z toho vyplynulo, že organizace nemají k prosazování vlastních zájmů dostatek finančních ani personálních kapacit, a nemohou se tak této činnosti průběžně věnovat. „Je to dáno tím, že naše asociace reprezentuje převážně organizace ze sociální a pacientské sféry, včetně menších a regionálních subjektů. A právě tyto organizace svými kapacitami nemohou konkurovat té části nevládního sektoru, která naopak své lobbistické aktivity již profesionalizovala a intenzivně se jim věnuje,“ vysvětluje prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Právě proto je podle něj klíčové, aby se tyto subjekty uměly ozvat a nenechávaly za sebe mluvit jiné.

Náš projekt končí příznačně v okamžiku, kdy se do poslanecké sněmovny dostává návrh zákona o lobbingu, který má do budoucna potenciál dále měnit způsob komunikace nevládního sektoru s poslanci a senátory,“ upozorňuje Šedivý.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR dlouhodobě podporuje nastavení otevřených a transparentních pravidel takové komunikace. Její zástupci nicméně upozorňují, že schvalovaná legislativa by měla být jednoduchá, pro samotné aktéry i veřejnost srozumitelná a neměla by vytvářet nerovnosti mezi jednotlivými lobbujícími subjekty. V tomto ohledu proto upozorňuje na možný odlišný přístup zákona k příspěvkovým a neziskovým organizacím, přestože oba typy subjektů působí ve stejné, v tomto případě sociální oblasti.

„Neziskové organizace, které se chtějí pustit do lobbingu, by si navíc měly být vědomy, že nestačí mít skvělé nápady a nadšení. Legislativní proces má svá jasně daná pravidla, může být složitý, psychicky náročný a dlouhý. Je proto nutné obrnit se trpělivostí a vyčlenit v organizaci na lobbingové aktivity dostatek zdrojů,“ říká viceprezident AVPO ČR Aleš Mrázek, který je mimo jiné zodpovědný za zpracovávání připomínek k předkládané legislativě v rámci vnějšího připomínkového řízení. „Lobbing ale zdaleka neprobíhá pouze na půdě parlamentu. Pro neziskové organizace je mnohdy daleko podstatnější prosazování změn na místní úrovni, například při jednáních s místními samosprávami,“ dodává Mrázek.

V rámci projektu „Férový lobbing“ probíhala od října 2022 setkání cílená na strategické plánování lobbingu, tvorbu sdělení pro média, budování vztahů s politickými a dalšími aktéry nebo dodržování etických pravidel. Projekt rovněž podporoval networking a výměnu zkušeností mezi organizacemi s podobnými cíli a zájmy.

Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Hlavní stránka