lupa x
user

Liberecký krajský Inspiraton představí moderní energetická řešení pro města a obce

Liberecký krajský Inspiraton představí moderní energetická řešení pro města a obce

21.05.2024 , Aktualizováno 20.05.2024

Redakce

Pod záštitou hejtmana Martina Půty se v prostorách Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink uskuteční Liberecký krajský Inspiraton. Své si v programu najdou především starostové a další zástupci měst a obcí, kteří řeší aktuální a mnohdy palčivé energetické otázky. Kromě odborných přednášek jsou v plánu i dva kulaté stoly. První z nich se zaměří na téma komunitní energetiky, druhý pak přinese praktická řešení v úsporách energie.

Liberecký krajský Inspiraton představí moderní energetická řešení pro města a obce

Dveře Lipo.ink se ve středu 22. května otevírají krátce před desátou. Po úvodu hejtmana Martina Půty a radního Jiřího Ulvra začne program představením aktuální situace v Libereckém kraji. Co je na kraji nového a jaké projekty se chystají v nejbližší době k realizaci, prozradí náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

Jeden ze zajímavých bodů programu přinese bezesporu statutární město Liberec, jediný zástupce Česka v nové Misi EU „100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030“. Hlavním cílem této mise je podpořit vybraný počet evropských měst v úsilí stát se postupně klimaticky neutrálními. Liberec má po dvou letech intenzivní práce velmi slibně nakročeno. Co to konkrétně znamená prozradí náměstek pro energetiku a Smart City Vojtěch Prachař. Další žhavé téma přiveze na Liberecký Inspiraton Jan Bakule z Unie komunitní energetiky. Přítomní se od něj dozví, jak zakládat energetická společenství a jaké nástrahy se skrývají v nové legislativě s tímto tématem spjaté.

Závěrečná část pak bude patřit diskuzím u kulatých stolů. První se zaměří na již zmíněná energetická společenství. Dotkne se témat silných a slabých stránek komunitní (sdílené) energetiky, role obcí a dalších subjektů při zakládání energetických společenství a neopomene ani aktuální legislativní novinky, včetně Lex OZE III.

Druhý kulatý stůl pak bude věnován praktickým řešením v oblasti úspor energie a technologiím obnovitelných zdrojů. Obě diskuse budou vedeny za účasti facilitátorů a odborníků, kteří nabídnou hlubší vhled do problematiky.

„Liberecký Inspiraton je součástí širší iniciativy, kterou nazýváme Platforma moderní energetiky. Díky ní se nám daří do regionu přinášet oborové trendy, propojovat politiky, odborníky a další zainteresované subjekty, a tím zlepšovat naši energetickou situaci,“ říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Účast na Libereckém Inspiratonu je bezplatná, registrace je možná na emailu registrace@zdravamesta.cz. Akci organizují Liberecký kraj a jeho Agentura regionálního rozvoje, asociace Národní síť Zdravých měst a jeho lokální člen Zdravý Liberecký kraj.

Zdroj: Liberecký kraj

Hlavní stránka