lupa x
user

51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce

51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce

01.06.2024 , Aktualizováno 03.06.2024

Redakce

Úřad práce a Česká pošta spouští začátkem června pilotní projekt, díky kterému budou moci klienti na 51 pobočkách České pošty podat žádost o vybrané dávky v oblasti státní sociální podpory. Pracovníci České pošty zájemcům pomohou podat online žádost v rámci Klientské zóny Jenda, konkrétně jde o žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Pilotní ověření této vzájemné spolupráce se rozběhne v pondělí 3. 6. v Liberci a následně se od 1. 7. připojí dalších 50 poboček České pošty v Ústeckém a Libereckém kraji a Kraji Vysočina. Pobočky České pošty budou sloužit de facto jako tzv. „chytré podatelny“, poradenství, schvalování i výplatu dávek bude i dále zajišťovat Úřad práce ČR.

51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce

Foto: Shutterstock 

Cílem naší spolupráce je rozšířit možnosti pro občany, kteří si třeba nevědí rady s digitálním podáním žádosti a mají pobočku České pošty blíže, než je Úřad práce. Česká pošta ale nebude nahrazovat činnost Úřadu práce České republiky. Samotné vyřízení dávek, tedy jejich přijetí, kontrola, schválení a vyplacení, i nadále zůstane plně v kompetenci Úřadu práce, stejně jako možnost podat si žádost osobně na jeho kontaktních pracovištích. Občanům bude k vyřízení podání s asistencí na České poště stačit pouze jejich občanský průkaz a nezbytné dokumenty,“ připomíná generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Přehled všeho, co občané potřebují k podání svých žádostí o vybrané dávky na pilotních pobočkách České pošty, je uveden níže.

Česká pošta do vzájemné spolupráce vkládá kapacity své infrastruktury a hustou pobočkovou síť, díky které se služby českého státu mohou dostat občanům co nejblíže. Pilotní pobočky České pošty byly vybrány tak, aby průřezově zahrnovaly jak menší obce, tak okresní i krajská města, čili mix sídel různého typu, abychom si vše v různých částech republiky vyzkoušeli. Pracovníci České pošty jsou na tyto nové služby připraveni a proškoleni díky několika měsíčním přípravám ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Pořád platí okřídlené, že obíhat mají data, nikoliv lidé. Tento projekt přivádí digitální služby státu blíže lidem. Díky tomu, že se Ministerstvu práce a sociálních věcí daří výrazně postupovat v digitalizaci své agendy, můžeme využít i této spolupráce s pobočkovou sítí České pošty,“ zdůrazňuje vrchní ředitel sekce informačních technologií Ministerstva práce a sociálních věcí Karel Trpkoš.

Na zřetelně označených přepážkách pošty budou proškolení zaměstnanci České pošty lidem pomáhat při podávání online žádostí přes Klientskou zónu Jenda, kde se žádosti o tři dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, podávají. Seznam poboček České pošty, které jsou zapojeny do pilotního projektu, je připojen níže, a bude k dispozici i na webu České pošty a Úřadu práce ČR.

Na podání žádosti o vybrané dávky na pobočkách s vyvolávacím systémem se klienti mohou předem objednat a jít pak hned na řadu. Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si klient jednoduše vybere termín a konkrétní pobočku, kde chce žádost podat. Rezervace je pak obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu.

Průběh zkušebního projektu bude na konci letošního roku důkladně vyhodnocen. Pokud se osvědčí a občané budou s touto službou spokojeni, zváží se jeho rozšíření i na ostatní pobočky pošty v České republice.

 

K asistovanému podání žádosti o dávku státní sociální podpory na České poště si klienti musí přinést:

 • Občanský průkaz (lze předložit také platný cestovní pas vydaný v ČR)
 • Číslo bankovního účtu, na který bude vyplácena dávka (pokud nebude chtít klient výplatu dávky poštovní poukázkou)
 • kontakt na sebe – číslo mobilního telefonu nebo e-mail

Pro přídavek na dítě:

 • Potvrzení o příjmech žadatele a všech společně posuzovaných osob
  • potvrzení o příjmu ze zaměstnání
  • potvrzení o příjmu z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti
  • doklad o jiném příjmu – např. z pronájmu
  • prohlášení společně posuzované osoby starší 18 let, pokud nemá žádné příjmy

Pro příspěvek na bydlení:

 • Potvrzení o příjmech žadatele a všech společně posuzovaných osob
  • potvrzení o příjmu ze zaměstnání
  • potvrzení o příjmu z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti
  • doklad o jiném příjmu – např. z pronájmu
  • prohlášení společně posuzované osoby starší 18 let, pokud nemá žádné příjmy
 • Doklad o uhrazených nákladech na bydlení za předchozí čtvrtletí – nájemné, výdaje za energie (elektřina, plyn), služby za byt (např. bankovní výpisy, doklad o úhradě SIPO, příjmový doklad za úhradu v hotovosti)
 • Vyúčtování nákladů na bydlení, včetně dokladu o úhradě nedoplatku – pokud bylo v předchozím čtvrtletí provedeno
 • Nájemní smlouva (netýká se vlastníků bytů)
 • Evidenční list k bytu (obsahuje rozpis měsíčních záloh na služby)

Pro rodičovský příspěvek:

 • Stačí pouze doklad totožnosti, číslo bankovního účtu a kontakt na klienta, jak je uvedeno výše, žádné jiné doklady nejsou třeba
Hlavní stránka