lupa x
user

Zahájení 53. ročníku celostátní Dějepisné olympiády na Filozofické fakultě UHK

Zahájení 53. ročníku celostátní Dějepisné olympiády na Filozofické fakultě UHK

13.06.2024

Redakce

V pondělí 10. června se na Filozofické fakultě UHK sešli účastníci již 53. ročníku celostátní Dějepisné olympiády. Letošní ročník přivítal 56 žáků a studentů z celé republiky, kteří projevili zájem o téma olympiády "Středověk českých zemí a jeho světci".

Zahájení 53. ročníku celostátní Dějepisné olympiády na Filozofické fakultě UHK

Po úvodních slovech organizátorů olympiády, dr. Martiny Bolom Kotari a dr. Jindřicha Koldy, přivítal účastníky děkan fakulty, dr. Jan Prouza. Ten převzal záštitu nad soutěží poté, co ji státní instituce odmítly. Jeho projev zdůraznil důležitost historie a jejího studia v současné společnosti. V doprovodu pedagogů a studentů Katedry pomocných věd historických a archivnictví (KPVHA) se účastníci vydali na prohlídku trojice významných hradeckých kostelů, včetně katedrály sv. Ducha. Procházka po středověkých stopách města Hradec Králové poskytla účastníkům jedinečný pohled na architekturu a historii středověkého centra. Prohlídka byla zakončena návštěvou Biskupské knihovny, kde si účastníci mohli prohlédnout iluminované rukopisy a další vzácné dokumenty. Den plný dojmů a zážitků byl završen večeří v Pivovarských domech. Hlavním cílem tohoto setkání bylo poznávání nových kolegů a sdílení zkušeností v oboru. Bez něho podobné akce smysl nemají.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové 

Hlavní stránka