lupa x
user

Rychnovský zámek a galerie bez bariér: Nový výtah zpřístupní historické prostory rodového sídla Kolowratů všem

Rychnovský zámek a galerie bez bariér: Nový výtah zpřístupní historické prostory rodového sídla Kolowratů všem

17.06.2024

Redakce

Na zámku v Rychnově nad Kněžnou se dnes slavnostně otevřel nový výtah, který umožní bezbariérový přístup do zámecké expozice, kostela Nejsvětější Trojice i do Muzea a galerie Orlických hor. Tato významná investice zpřístupní bohaté kulturní dědictví zámku všem návštěvníkům, včetně osob se sníženou pohyblivostí a rodin s dětmi. Investorem je rodina Kolowratů, polovinu nákladů uhradil Královéhradecký kraj.

Rychnovský zámek a galerie bez bariér: Nový výtah zpřístupní historické prostory rodového sídla Kolowratů všem

„Zprovoznění výtahu na rychnovském zámku je pro nás velkým krokem v naplňování našeho cíle zpřístupnit kulturní památky všem občanům a návštěvníkům kraje. Jsme přesvědčeni, že tato investice přispěje k dalšímu rozvoji zámku i naší galerie a přivede do Rychnova ještě více návštěvníků, kteří si zde budou moci vychutnat jedinečnou atmosféru a historii Orlických hor a Podorlicka,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Nový výtah je součástí komplexního projektu bezbariérových úprav zámku, který zahrnuje také instalaci schodišťové plošiny a úpravu vstupních prostor. Tyto úpravy umožní návštěvníkům se sníženou pohyblivostí snadný a pohodlný přístup do všech částí zámku a galerie. Součástí je i vybudování bezbariérových toalet přístupných z I. Nádvoří.

Stavební práce začaly zkraje roku 2024 a skončil v červnu. Celkové náklady činily více než pět milionů korun, přičemž kraj přispěl na investici 2,5 milionu korun.

Je to pro nás významná investice, kterou chceme dát najevo, že nám záleží na tom, abychom prostory našeho zámku otevřeli ještě širší veřejnosti. Věřím, že bezbariérovost ocení nejen vozíčkáři, ale i lidé s jinak omezenými možnostmi pohybu nebo senioři. Velmi si vážíme podpory Královéhradeckého kraje a vzájemné spolupráce,“ uvedla majitelka zámku, hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

Slavnostní otevření výtahu se uskutečnilo za účasti zástupců Královéhradeckého kraje, rodiny Kolowratů, města Rychnov nad Kněžnou a Muzea a galerie Orlických hor.

Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách. V areálu zámku má výstavní prostory a exposici Muzeum a galerie Orlických hor. Galerie dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a to se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka.

Zdroj: Královéhradecký kraj 

Hlavní stránka