lupa x
user

Na ČVUT představili novou laboratoř pro výzkum mobilních sítí.

Na ČVUT představili novou laboratoř pro výzkum mobilních sítí.

23.09.2021

Redakce

Na ČVUT představili novou laboratoř pro výzkum mobilních sítí.

Ověřit výsledky teoretického výzkumu mobilních sítí v prostředí blízkému praxi umožňuje vědcům nová laboratoř na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL). Zástupci katedry telekomunikační techniky a výzkumný tým ji dnes slavnostně představili veřejnosti. Zhruba patnáctičlenná výzkumná skupina se věnuje řešením, které mohou mít využití i v budoucích 6G sítích, jejichž nasazení se předpokládá kolem roku 2030.

„Hlavní přínos je, že to co my vymyslíme teoreticky, což děláme skoro 20 let, tak můžeme ověřit v prostředí, které je velice blízké praxi. V zásadě to z hlediska standardizace odpovídá reálným mobilním sítím (…). Protože dělat teoretický výzkum je fajn, ale taky je fajn, když ověříte, že něco z toho může opravdu fungovat a můžeme dělat věci do budoucna,“ sdělil dnes ČTK vedoucí laboratoře Zdeněk Bečvář. „Nejsme limitováni komerčním hardwarem. (…) Cokoliv si vymyslíme, můžeme otestovat, takže nám to dává volnost ve vymýšlení,“ zdůraznil výzkumník.

Laboratoř je podle Bečváře postavena na otevřeném řešení softwarově definovaných sítí. „Software je v souladu se standardem, ale umožňuje nám jakoukoliv vlastnost měnit. To znamená, když například přijdeme s novým řešením, tak si ho můžeme sami implementovat do mobilní sítě. A pokud to funguje, tak pak můžeme usilovat o to, aby byl součástí následující generace standardu,“ popsal vědec. Podotkl, že tento typ sítě je trend, kterým se ubírají všechna prestižní světová pracoviště.

Bečvář také popsal některé z hlavních výzkumných aktivity skupiny. Vědci se zabývají řízením mobilních sítí tak, aby informace byla doručena ve správný čas a co nejefektivněji – včetně úspory energie. Další směr výzkumu je řízení mobility. „Když se člověk pohybuje, tak aby jeho pohyb neměl negativní vliv na kvalitu služby,“ popsal Bečvář. Podle vědce skupina také intenzivně zkoumá problematikou dronů v mobilních sítích, kdy vytvořený prototyp dronu funguje jako létající základnová stanice. „Na něm je hardware, který umožňuje poskytovat komunikační služby,“ podotkl vědec. Taková řešení mohou pomáhat při katastrofách či výpadku mobilní sítě. „A v posledních letech je v mobilních sítích trendem používat strojové učení, případně se mluví o umělé inteligenci, takže tím se také zabýváme,“ dodal Bečvář.

Právě strojové učení bude podle vědce zřejmě jedním z klíčových typů aplikací budoucích 6G sítí. Bečvář zdůraznil, že to, jaké bude mít další generace sítí konkrétní parametry, není dosud jasné. Zásadní roli bude hrát poptávka po určitých službách. Strojové učení a umělá inteligence ale zajímá řadu oborů, podle vědce je však problém, že si tyto aplikace žádají velké množství dat. Jako další možné novinky v 6G sítích Bečvář zmínil rozvoj komunikace létajících zařízení a přenos 3D pohyblivého modelu osoby či věci – hologramu.

„V zásadě pracujeme na tom, aby strojové učení mohlo být využito pro řízení mobilní sítě. Protože jak jsou dnes řízeny mobilní sítě, ve smyslu nastavování parametrů (…), tak naráží už na své limity. Ty limity většinou souvisí s počtem zařízení, které mohou komunikovat. Když se pak dostáváme k většímu množství zařízení, tak komunikace už není optimální, protože potřebujeme získat ohromné množství informace, ty musíme zpracovat a tradiční metody, tak jak byly známy z předchozích generací, už prostě toto neumožňují,“ popsal vědec. „Strojové učení nám pomůže s nějakou malou chybou, kterou si můžeme dovolit, zpravidla, posunout hranice počtu zařízení zase o krok dál,“ dodal. Tým má patent na řešení pro řízení komunikace založené na hlubokých neuronových sítích. První experimenty podle Bečváře potvrzují, že zvolený postup by měl být v praxi vhodný pro nasazení v sítích s velmi vysokým počtem komunikujících zařízení.

Operátoři v současnosti budují mobilní sítě nové generace 5G. Ty mají umožnit zejména rychlé datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s a velmi krátkou odezvu spojení, což bude využitelné zejména v průmyslu nebo dopravě pro tzv. autonomní dopravu.

Praha 22. září (ČTK)

Hlavní stránka