lupa x
user

Jak poznat transparentní, poctivou firmu?

Jak poznat transparentní, poctivou firmu?

27.11.2021

Redakce

Za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo přibližně 150 tisíc firem. Firmy neplní svou povinnost uveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin v obchodním rejstříku. Dodržování zákonů mezi českými firmami je stále na velmi nízké úrovni. Ukazuje to porušování informační povinnosti, kde selhávají jak tuzemské podniky, které tuto povinnost neplní, tak stát, který její dodržování nevymáhá.

Jak poznat transparentní, poctivou firmu?

Trvalé a plošné porušování zákonů firmami vede k deformování právního prostředí mezi podnikateli a dlouhodobě poškozuje ty, kteří své povinnosti plní. Stát by tak měl povinnost buď zrušit, nebo začít vymáhat.

Ministerstvo financí se oproštění od tohoto pravidla pro podniky nechystá. Komunitární právo vyžaduje zveřejňování účetních závěrek respektive jiných dokumentů některých ekonomických subjektů ve veřejných rejstřících. Celoplošné zrušení této povinnosti by tedy bylo v rozporu s právem Evropské unie.

Zveřejnění účetní závěrky a dalších povinných dokumentů je naprosto minimálním a nezbytným požadavkem, chceme-li podnikatele motivovat k zodpovědnému a legálnímu hospodaření s jejich finančními prostředky.
Pokud společnost výsledky svého hospodaření nezveřejňuje, poškozuje tím trh i celou společnost. Vytváří korupční prostředí a paradoxně je ku prospěchu nepoctivým firmám, kterým přináší konkurenční výhodu. Účetní závěrky pomáhají zvyšovat transparentnost podnikatelského prostředí a snižovat rizika podvodného jednání v ČR. Společnosti i zákazníci mají stále méně možností, jak zjistit, že konkrétní firma je problémová nebo vyloženě nepoctivá. Novela zákona o účetnictví z roku 2016 totiž zrušila pro většinu firem povinnost přikládat k účetní závěrce výkaz zisku a ztrát.

V jednotlivých krajích jsou evidentní značné rozdíly v přístupu firem ke zveřejňování účetních závěrek. Nejliknavější jsou společnosti v Praze. Následuje Jihomoravský kraj a Liberecký kraj. Nejpoctivější jsou v tomto ohledu společnosti z Královéhradeckého kraje.

Podle připravované novely zákona o obchodních korporacích budou společnosti, které nepředloží účetní závěrku ve dvou a více po sobě následujících letech, rejstříkovými soudy vyzvány k nápravě situace. Pokud tak neučiní, soudy zahájí řízení o jejich zrušení.

Sbírka listin: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Hlavní stránka