lupa x
user

V roce 2021 dvě třetiny zmínek o OSA

V roce 2021 dvě třetiny zmínek o OSA

27.01.2022

Redakce

V roce 2021 dvě třetiny zmínek o OSA

Novelizace autorského zákona, která neproběhla – tak by se dal stručně shrnout rok 2021 z pohledu autorů uměleckých děl a jejich kolektivních správců. V médiích se problematika autorského práva, autorského zákona, duševního vlastnictví a autorských odměn objevila letos bezmála desettisíckrát. Výrazný nárůst zájmu médií nastal od září: zatímco v prvních osmi měsících roku se pohyboval pod pěti sty zmínkami měsíčně, na podzim vystřelil mezi 1 500 a 2 000 zmínek každý měsíc.

„Novelu autorského zákona, kterou již připravila předchozí vláda, by měla poslanecká sněmovna projednávat začátkem tohoto roku. Novela implementuje dvě evropské směrnice, z nichž jedna má posílit postavení autorů vůči technologickým gigantům, jako jsou Google nebo Facebook. Jde o příležitost, začít postupně stavět právní prostředí, které ochrání lidskou společnost od hoaxů, různých fake news a pirátů, kteří kradou autorský obsah a ještě se na něm finančně obohacují. Pokud dnes tento fakt podceníme, společnost ovládnou počítačové kódy a algoritmy, dezinformace a zloději naší identity. Staneme se pouhým zbožím, se kterým budou technologické firmy čile a rády obchodovat,“ dodává Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Ochranný svaz autorský byl v těchto souvislostech zmiňován téměř ve dvou třetinách případů. Autorské právo, autorský zákon a duševní vlastnictví zmiňovala média ve více než třech a půl tisících případů. Zbývajících šestnáct zmínek se týkalo poplatků OSA a autorských odměn obecně.

Nejčastějším zdrojem informací o těchto tématech byl v roce 2021 internet: nalezneme jich zde skoro 7,8 tisíce, což je osmdesát procent. Tisk jich přinesl 676, sociální sítě 597 a televizní stanice 418. Rádia se autorskému právu, zákonu či poplatkům věnovala 166krát.

Jmenovitě nejčastěji informoval Deník.cz. Na druhém a třetím místě jsou pak sociální sítě Facebook a Twitter, dále pak idnes.cz, televizní stanice ČT24 nebo parlamentnilisty.cz. Co se týče regionálních médií, největší pozornost této problematice věnovala ta jihočeská, naopak vůbec se jí nevěnovaly regionální sdělovací prostředky v Plzeňském kraji.

Markéta Čekanová, www.infoprofigroup.cz

Hlavní stránka