lupa x
user

Inspektorem kybernetické obrany by se mohl stát Vacek

Inspektorem kybernetické obrany by se mohl stát Vacek

24.02.2022

Redakce

Inspektorem kybernetické obrany by se mohl stát Vacek

Inspektorem kybernetické obrany by se mohl stát Jan Vacek, dosavadní zaměstnanec ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho nominaci dnes na sněmovním výboru pro obranu představila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Do nové funkce, která vznikla novelou zákona o Vojenském zpravodajství (VZ), ho bude na pět let schvalovat vláda.

Inspektor kybernetické obrany bude kontrolovat, zda VZ nakládá s daty a informacemi podle zákona. Devětatřicetiletý Vacek by se měl stát prvním zástupcem této funkce. Černochová členům výboru řekla, že nominaci dostal od odborníků i ze zpravodajské komunity. Označila ho za uznávaného odborníka, který se dlouhodobě věnuje legislativně-právním věcem a kyberbezpečnosti.

Podle ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna byl výběr poměrně komplikovaný. Bylo třeba skloubit odbornou stránku, ale i bezpečnost, protože inspektor bude mít přístup k postupům Vojenského zpravodajství. „Myslím, že u pana Vacka se to povedlo, je velmi dobrý kandidát,“ řekl.

Inspektor je podřízen přímo ministryni obrany, které se bude zpovídat. Beroun poznamenal, že zákon nestanovuje kvalifikační předpoklady.

Vacek výboru řekl, že pracuje 15 let na odboru legislativy ministerstva průmyslu a obchodu, zabýval se zákonem o elektronických komunikacích a spolupracoval na jeho novelách. Chtěl by se stát „komunikačním mezistupněm“ mezi Vojenském zpravodajství a veřejností.

Novela zákona o VZ, která byla po několika letech schválena před rokem, přiřkla Vojenskému zpravodajství kybernetickou obranu Česka. Vojenští zpravodajci získali v krajních případech i právo ke kybernetickému protiútoku. Beroun dnes poznamenal, že kybernetický prostor je již dnes regulérním válčištěm. Je podle něj potřeba, aby se v něm Česko dokázalo bránit i vracet údery.

 

Praha 23. února (ČTK)

Hlavní stránka