lupa x
user

Rovná Mzda pomáhá poškozeným zaměstnancům České pošty

Rovná Mzda pomáhá poškozeným zaměstnancům České pošty

31.05.2022

Redakce

Iniciativa Rovná Mzda pod vedením právníka Mgr. Matěje Komory reaguje na usnesení Ústavního soudu ČR z konce léta 2021, jímž Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci rovného odměňování zaměstnanců. Dle tohoto rozhodnutí státní podnik Česká pošta jednal v rozporu s ustanoveními zákoníku práce, když vyplácel vyšší mzdu zaměstnanci pracujícímu v Praze než zaměstnanci působícímu na stejné pracovní pozici v Olomouckém kraji.

Rovná Mzda pomáhá poškozeným zaměstnancům České pošty

Počátek kauzy se datuje k roku 2016, kdy olomoucký řidič České pošty podal žalobu s odůvodněním, že jeho mzdové ohodnocení je nižší než u kolegy, který vykonával práci v hlavním městě na stejné typové pozici a tarifním stupni. Rozdíl ve výši měsíční mzdy činil přibližně tři a půl tisíce korun. V jeho prospěch bylo rozhodnuto soudy ve všech instancích.

Stále přetrvávající rozdíly ve výši mezd Česká pošta zdůvodňuje odlišnými socioekonomickými podmínkami v regionech a na ně navazujícími rozdílnými náklady na uspokojování životních potřeb. Dle výkladu Nejvyššího soudu ČR zákoník práce umožňuje v rámci jedné společnosti zohlednit ve výši mzdy jen interní předpoklady mající vliv na obtížnost pracovních podmínek, nikoliv externí okolnosti, jakými jsou životní náklady v jednotlivých regionech.

V reakci na rozporuplné počínání strategického státního podniku vznikla společnost Rovná Mzda s.r.o., jejímž cílem je pomoci poškozeným zaměstnancům dosáhnout spravedlivé kompenzace. „Věřím, že naše iniciativa povede nejen k získání významného odškodnění řady poškozených klientů, ale rovněž poukáže na nezbytnost dodržování principu rovného odměňování za práci stejné hodnoty, jelikož s jeho nedodržováním se určitě potýkají i zaměstnanci dalších společností,“ říká Matěj Komora, zakladatel iniciativy. Právní zastoupení klientů zajišťuje tým zkušených advokátů, který je zárukou profesionality.

Spolupráce je dostupná všem současným a bývalým zaměstnancům České pošty, kteří na daném pracovišti působili v posledních 3 letech. Zapojením se do iniciativy poškozený zaměstnanec získá plně hrazené právní zastoupení vč. veškerých soudních nákladů. Odměnou společnosti Rovná Mzda s.r.o. je minoritní podílová odměna v případě úspěšného vymožení nároků. Výše odškodnění může dosáhnout statisíců korun, plus úroky z prodlení. Klíčové je, že v případě neúspěchu, který však vzhledem k již pravomocným soudním rozhodnutím nejvyšších soudních instancí ČR není očekáván, klient nic nehradí.

Hlavní stránka