lupa x
user

Moravskoslezské Hydrogen Valley se rozjíždí. Vznikl vodíkový klastr

Moravskoslezské Hydrogen Valley se rozjíždí. Vznikl vodíkový klastr

30.06.2022

Redakce

Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO a společnost Cylinders Holding udělali další krok ke vzniku prvního českého „vodíkového údolí“, kde energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie. Založili Vodíkový Klastr.

Moravskoslezské Hydrogen Valley se rozjíždí. Vznikl vodíkový klastr

Foto: Shutterstock 

Veškeré aktivity vedoucí ke vzniku moravskoslezského Hydrogen Valley podnikají představitelé kraje, univerzit a soukromých společností zejména proto, aby emise z dopravy co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Neméně významným důvodem je vznik nového průmyslového odvětví při rozvoji a zavádění čistých vodíkových technologií do života. I tak se region připravuje na „dobu bezuhelnou“.

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn neumí. To je pro náš kraj, který se nemůže se zrovna chlubit svěžím ovzduším, primární. Vodíková mobilita je budoucnost. Nejen proto, že vodíkový pohon je čistý – z výfuku kape pouze voda, ale i samotná výroba tohoto paliva může být naprosto čistá. Zároveň vytvoříme nové, progresivní a inovativní průmyslové odvětví, kde najde práci spousta lidí a které pomůže kraji v budoucnu nahradit část neperspektivního uhelného průmyslu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že v moravskoslezském Hydrogen Valley budou soustředěny veškeré činnosti celého řetězce – od výroby vodíku, skladování, distribuci až po plnění a koncového spotřebitele. „Vodíkový Klastr spojí všechny stakeholdery, aby připravovali dopravní a energetické projekty a lobbovali za ně všude možně, zejména v evropských institucích,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Zakladateli Vodíkového Klastru, z. s. jsou Moravskoslezský kraj, který zastupuje veřejnou sféru, za akademiky VŠB-TUO a Cylinders Holding a.s. reprezentující byznysovou sféru. Členy pak dalších čtyřiadvacet subjektů, které podepsaly memoradum o spolupráci – například společnosti ČEPRO, BorsodChem, Hyundai, Tatra, město Ostrava, DPO, České dráhy a další.

„Vodík je velkým tématem po celém světě, protože dokáže velmi účinně a bezemisně vyrábět elektrickou energii. Proto je ideální pro pohon automobilů nebo autobusů. Samotná výroba vodíku je však náročná, a hlavně, bez levné elektřiny, i velmi drahá. U nás však můžeme k výrobě využít i jiné suroviny, jako jsou typicky důlní a koksárenské plyny nebo uhelné kaly – tedy odpad, který se dnes většinou neefektivně spaluje a zatěžuje životní prostředí. K našemu kraji navíc těžký průmysl dlouhodobě patří a nejspíš ještě nějakou dobu patřit bude. Ale musíme udělat vše, aby zatěžoval životní prostředí co nejméně. Výroba vodíku se proto přímo nabízí,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka, který zastupuje ve Vodíkovém Klastru Moravskoslezský kraj.

Dodal, že strategickým cílem klastru je v horizontu 10 let v regionu vytvořit fungující ekonomický systém výrobně-distribučního řetězce, ve kterém vodík nebude chápán jen jako palivo nebo prostředek, ale jako obchodní komodita.

„Úkolem klastru je koordinovat jednotlivé vodíkové projekty tak, abychom vytvořili souvislou vodíkovou ekonomiku jako nový, vysoce sofistikovaný sektor hospodářství a transformovali náš průmysl do nové moderní podoby. Na rozjezd ‚vodíkového údolí‘ v Moravskoslezském kraji jsou vyčleněny také peníze – miliarda korun přímo z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a další pak v různých dalších operačních programech,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upřesnil také první úkoly, které před Vodíkovým Klastrem stojí: „Především je nutné vytvořit a namodelovat celé síťové řešení, to znamená, kdo a kde bude vodík vyrábět, kdo, jak a čím ho přepraví a bude spotřebovávat. Vše tak, abychom pokryli všechny části našeho kraje. Zahájíme také první pilotní projekty na podporu vodíku – třeba roadshow vodíkových autobusů, které budou v provozu testovány ve čtyřech městech našeho kraje, či vývoj vodíkové lodě společně s Košickým krajem. To je jen začátek, postupně by se měla realizovat celá energetická vodíková koncepce kraje, tedy výroba čistého a ‚zeleného‘ vodíku z obnovitelných zdrojů a výstavba elektrolyzérů. Není to levná záležitost, chce to minimálně 8miliardovou investici, kterou, předpokládám, získáme z Evropské unie,“ uzavřel náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Důležitým hráčem při rozvoji vodíkového ekosystému je akademická sféra, která garantuje výzkum a vývoj v oblasti využití nízkouhlíkových technologií. „Společně efektivně nastavíme procesy, které povedou ke kompletní modernizaci energetiky od energetiky založené na fosilních palivech na energetiku, která je založena na obnovitelných zdrojích s vysokou prioritou užití vodíkových technologií a v maximální míře využívá lokální zdroje. Tímto pomůžeme regionu na jeho cestě k energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti. Rádi bychom společné výstupy aplikovali na národní energetickou koncepci a pomohli s novelizací Státní energetické koncepce ČR. Pro vědecké úkoly bude při VŠB-TUO k dispozici unikátní testovací polygon CEETe (Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer),“ sdělil ředitel CEET Stanislav Mišák.

Ode dneška máme v Ostravě ukázku plnicí stanice, která je investičně i provozně velmi úsporná a ekologická. Každá větší firma i úřad si může koupit celou flotilu vodíkových aut a zároveň si postavit svoji vodíkovou stanici. Postupně budou vznikat také velké veřejné plnicí stanice na dálnicích, které zajistí rychlé natankování vodíku na dlouhých trasách. Takovým způsobem můžeme razantně zrychlit rozvoj vodíku v osobní dopravě v celé Evropě. Cylinders Holding má potřebné technologie přepravy a skladování vodíku zvládnuté. I pro energetické projekty,“ uvedl generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík.

Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo zhostit role vizionářů a podporovat využívání vodíkových pohonů ve veřejné dopravě už před několika lety, kdy podepsalo s představiteli města Ostravy memorandum o spolupráci při rozvoji této čisté technologie. Je domluveno, že na zavádění vodíkové mobility v regionu se bude podílet také společnost Cylinders Holding. Kraj se dohodl i s OKK Koksovnami na pilotním projektu výroby vodíku z koksárenského plynu. Na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) vzniklo Centrum energetických a environmentálních technologií (CEETe), které bude mít ve „vodíkovém údolí“ obrovskou roli. V malém vyzkouší výrobu a čištění vodíku ze všech druhů plynů, které v Moravskoslezském kraji máme, včetně výroby „zeleného“ vodíku. Vše otestuje v praxi, včetně rentability.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

Hlavní stránka