lupa x
user

Archeologové v Praze a v okolí provádějí pozůstatky hradišť i bojišť

Archeologové v Praze a v okolí provádějí pozůstatky hradišť i bojišť

11.07.2022

Redakce

Pozůstatky hradišť, bojištěm třicetileté války i historií městských čtvrtí se lidé projdou při vycházkách s archeology v Praze a v okolí. Cyklus Archeologické léto začal už v červnu, lidé však mohou stále vybírat z desítek lokalit po celém Česku. Účast na prohlídkách je třeba rezervovat přes web, některé jsou i virtuálně. Ve středních Čechách se během prázdnin ještě uskuteční procházky do 13 lokalit, v hlavním městě je jich na výběr pět.

Archeologové v Praze a v okolí provádějí pozůstatky hradišť i bojišť

Foto: Shutterstock 

Archeologové zájemce seznámí třeba s historií Staré Kouřimi na Kolínsku, kde jsou zbytky raně středověkého hradiště. Před tím než v 10. století ovládli Čechy Přemyslovci, tam podle badatelů sídlili lokální vládci. Hradiště také patřilo k největším opevněným centrům ve střední Evropě. Na webu lze vybírat ze sedmi termínů procházek.

Pětice vycházek bude i k jedné z nejznámějších tuzemských archeologických lokalit – Libici nad Cidlinou. Hradiště na soutoku Labe a Cidliny se pojí s významným rodem Slavníkovců, který byl právě v Libici v roce 995 téměř celý vyvražděn. Libice patří mezi nejlépe prozkoumaná středověká sídla v Česku.

Na rozsáhlejší archeologický průzkum naopak čeká hradiště Na Dřevíči u Rakovníku. Na komentovanou prohlídku tam lze vyrazit 20. července a 3. srpna. „Význam hradiště pro širší území, než je Rakovnicko a sousední Lounsko, ukazují starší, ale i nejnovější nálezy, jež dokládají průběžné osídlení lokality od mladší doby kamenné po vrcholný středověk. Obzvláště významná je raně středověká etapa s doklady přítomnosti elit,“ popsali badatelé na webu. Na Dřevíči je také opravená barokní kaple svatého Václava, a to v místech, kde podle archeologů zřejmě stávala svatyně i ve středověku.

Stovky let po střetu stavovských vojsk s císařsko-ligistickou armádou jsou u Rakovníku stále patrné zbytky zemních opevnění v Olešenských lesích. Bitva, která se odehrála na přelomu října a listopadu 1620, skončila bez vítěze. Vojáci pak zamířili na Bílou horu, kde byla 8. listopadu stavovská vojska poražena. Stopy boje u Rakovníku si lidé prohlédnou při vycházkách 27. července a 31. srpna.

V Praze budou archeologové 16. a 30. července a 27. srpna provádět čtvrtí Letná, kde v roce 1420 tábořili křižáci a ke které se pojí i další zajímavosti. Pozůstatky husitského obléhacího tábora jsou pak na zřícenině Nového hradu u Kunratic, kam bude vycházka 22. července.

Do minulosti Vinoře, kde stávalo hradiště, lze nahlédnout 13. srpna. Právě ve Vinoři před několika lety archeologové objevili bohatý hrob mladé dívky, tzv. vinořské princezny, která zemřela v devátém století. Budou také ještě čtyři vycházky údolím Vinořského potoka k hradu Jenštejn, na 27. srpen pak připadá procházka ke keltskému oppidu Závist.

Archeologické léto pořádají archeologické ústavy Akademie věd ČR (AV) v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími tuzemskými archeologickými pracovišti. Koná se od roku 2020.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka