lupa x
user

Dva až tři šálky kávy denně mohou přispět k dlouhověkosti

Dva až tři šálky kávy denně mohou přispět k dlouhověkosti

29.09.2022

Redakce

Konzumace dvou až tří šálků kávy denně možná přispívá k dlouhověkosti, uvádí nová studie. Milovníci kávy mají podle ní také nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění než ti, kteří se tomuto nápoji spíše vyhýbají.

Dva až tři šálky kávy denně mohou přispět k dlouhověkosti

Foto: Shutterstock 

Závěry studie se vztahují na mletou, instantní i bezkofeinovou kávu. Výzkumníci v této souvislosti navrhují, aby bylo pití kávy považováno za součást zdravého životního stylu. Největší snížení zdravotních rizik vědci zaznamenali u osob, které pily dva až tři šálky kávy denně. V porovnání s nepitím kávy byla u bezkofeinové, mleté a instantní kávy pravděpodobnost úmrtí během 12,5 roku trvání studie o 14 procent, 27 procent a 11 procent nižší.

„V této rozsáhlé observační studii byla instantní a bezkofeinová káva spojena se stejným snížením výskytu kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění nebo z jakékoli příčiny,“ uvedl autor studie, kardiolog Peter Kistler. „Výsledky naznačují, že nízká až střední konzumace mleté, instantní a bezkofeinové kávy by měla být považována za součást zdravého životního stylu,“ dodal.

Studie zkoumala souvislosti mezi různými druhy kávy a srdečním rytmem, kardiovaskulárními chorobami a úmrtím na základě údajů ze studie britské biobanky, do které byli zařazeni dospělí ve věku 40 až 69 let. Mezi kardiovaskulární choroby byly zahrnuty ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání a ischemická cévní mozková příhoda.

„Nejznámější složkou kávy je kofein, ale tento nápoj obsahuje více než 100 biologicky aktivních složek,“ poznamenal Kistler s tím, že za souvislost mezi pitím kávy a sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění jsou pravděpodobně zodpovědné jiné složky než kofein. „Naše zjištění naznačují, že od pití omezeného množství všech druhů kávy by se nemělo odrazovat a že to naopak může být zdravé pro srdce,“ dodal.

Přibližně 449 563 lidí vyplnilo dotazník, v němž odpovídali na otázky, kolik šálků kávy denně vypijí a zda obvykle pijí instantní, mletou nebo bezkofeinovou kávu. Poté byli respondenti rozděleni do šesti skupin podle toho, kolik kávy pravidelně pijí (žádný, méně než jeden, jeden, dva až tři, čtyři až pět nebo více než pět šálků kávy denně). Za 12,5 let sledování zemřelo zhruba šest procent respondentů. Zatímco všechny druhy kávy byly spojeny se snížením rizika kardiovaskulárních onemocnění, nejnižší riziko bylo zaznamenáno u těch, kteří pili dva až tři šálky denně.

Londýn (ČTK)

Hlavní stránka