lupa x
user

Nový portál pro lodě nabízí informace ze 13 evropských zemí

Nový portál pro lodě nabízí informace ze 13 evropských zemí

11.10.2022

Redakce

Vůdci říčních plavidel mohou od konce září zdarma najít informace potřební k plánování svojí plavby na novém webu, který shromažďuje informace ze 13 evropských zemí včetně ČR. Systém dnes novinářům představili zástupci ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest (ŘVC) a Státní plavební správy (SPS). Portál nazvaný EuRIS mapuje 17.000 kilometrů vnitrozemských vodních cest a zahrnuje informace o plavebních komorách a dalších stavbách, stavech vody či aktuálním provozu. Zahrnuje i plánovač plavby.

Nový portál pro lodě nabízí informace ze 13 evropských zemí

Foto: Shutterstock

Propojení informačních systémů jednotlivých zemí začalo v roce 2017 a podle ředitele odboru vodní dopravy ministerstva dopravy Evžena Vydry stálo český stát 60 milionů korun, z toho 50 milionů korun šlo z evropských peněz. Celkové náklady byly asi 650 milionů korun. Systém podle ředitele výrazně zjednoduší plánování plaveb. Prostřednictvím jedné obrazovky se dostanete na všechna data z jednotlivých členských států,“ řekl.

Systém zahrnuje informace, které poskytuje Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Českým správcem systému je SPS, která do systému dodává informace o 315 říčních kilometrech – na Labi se jedná o úsek od hranice s Německem po Přelouč a na Vltavě od Mělníka po Slapy.

Všechny informace jsou zdarma, a to i pro veřejnost. Majitelé či kapitáni lodí mohou po registraci využívat některé další služby, jako je zasílání automatických upozornění na dosažení nastavených vodních stavů nebo sledování svých lodí s pomocí GPS.

Portál zahrnuje informace o asi 2800 evropských plavebních komorách včetně rozměrů, aktuálních uzávěrách a obsazenosti nebo průměrné době proplutí. Uživatelé na webu najdou také informace o vodních stavech, přístavech či mostech. Portál shromažďuje i zprávy o aktuálních omezeních na řekách a zahrnuje plánovač trasy, který bere v potaz všechny zmíněné informace. Plavební mapy si lze rovněž zdarma v elektronické podobě stáhnout.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka