lupa x
user

Téměř 108 milionů korun. Tolik vrátila ČPZP na doplatcích za léky

Téměř 108 milionů korun. Tolik vrátila ČPZP na doplatcích za léky

23.02.2023

Redakce

Ostrava, 21. února 2023 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) svým klientům vrátila za rok 2022 celkem 107,6 milionu korun za přeplatky z doplatků za léky předepsané na recept. Peníze dostalo zpět zhruba 92 tisíc klientů pojišťovny.

Téměř 108 milionů korun. Tolik vrátila ČPZP na doplatcích za léky

„Meziročně se vrácená částka zvýšila o 15 milionů korun a ve srovnání s rokem 2020 o téměř 26 milionů korun,“ uvedla mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Spolu s částkou se zvyšuje i počet klientů, kteří překročili zákonný limit. V roce 2021 jich bylo přes 80 tisíc, v roce 2020 pak zhruba 73 tisíc.

Zdravotní pojišťovny vracejí přeplatky na léky čtyřikrát do roka, tedy za každé kalendářní čtvrtletí. Za to poslední loňské vracela ČPZP téměř 40,3 milionu korun. Vratka se ve 4. čtvrtletí 2022 týkala více než 59 tisíc klientů ČPZP, kteří překročili ochranný roční limit započitatelných doplatků za léky. Průměrná částka, kterou ČPZP v jednotlivých čtvrtletích svým pojištěncům vracela, byla mezi 600 až 700 korunami.

Peníze od zdravotní pojišťovny automaticky dostávají zpět pojištěnci, kteří v daném období překročili zákonný limit. Ten u dětí a dospělých osob ve věku 65 až 69 let činí 1000 Kč. U osob s nahlášenou invaliditou, stejně jako u seniorů ve věku 70 let a starších, je 500 Kč. Osobám, kterým je od 19 do 64 let, se vrací přeplatky, pokud překročili zákonný limit 5000 Kč.

Nejvyšší objem vrácené částky se týká pojištěnců nad 70 let. Za rok 2022 eviduje ČPZP celkem 72 801 pojištěnců starších 70 let, kterým vrátila částku téměř 40,3 milionu korun.

Klienti České průmyslové zdravotní pojišťovny mohou výdaje za svou zdravotní péči a tedy i překročení zákonného limitu sledovat online prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

Na výši přeplatku a započitatelnost doplatků za léky se lidé dotazují ve zdravotní pojišťovně poměrně často. „Výše doplatků za léky, respektive započitatelných doplatků za léky, je dána rozdílem ceny a úhrady, které stanovuje  SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv. Je třeba vzít na vědomí, že započitatelný doplatek za lék nemusí být shodný s doplatkem, který pojištěnec zaplatí v lékárně – ten může být vyšší, nežli je započitatelný doplatek. Ceny, úhrady a případné doplatky se navíc mohou měnit i v průběhu jednoho kalendářního roku,“ vysvětluje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Aktuální ceny léků, včetně doplatků a započitatelných doplatků do limitu, jsou veřejně přístupné na internetu na webových stránkách SÚKL. ČPZP je oprávněna do  nároku na přeplatek zahrnout pouze ty započitatelné doplatky za léky, které byly za daný kalendářní rok (či čtvrtletí) ze strany lékáren vykázány.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje přes 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

Aktuální informace na http:// www.cpzp.cz

Hlavní stránka