lupa x
user

Prestižní grant podpoří výzkumy čtyř českých vědců

Prestižní grant podpoří výzkumy čtyř českých vědců

31.03.2023

Redakce

Prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) podpoří výzkumy čtyř českých vědců, každý z nich na svůj projekt získá 2,5 milionu eur (asi 58,8 milionu korun). Josef Šivic Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) bude zkoumat inteligentní počítačové systémy, fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR (AV ČR) modelování iontově řízených biologických procesů, které se dá využít při vývoji léčiv. Jeho bratr Tomáš Jungwirth se zaměří na výzkum vlastností altermagnetů. V tiskových zprávách o tom informovaly ČVUT a AV ČR.

Prestižní grant podpoří výzkumy čtyř českých vědců

Foto: Shutterstock

Z dnes zveřejněného seznamu ERC vyplývá, že grant ERC Advanced by měl kromě odborníků z pražských pracovišť obdržet také analytický chemik Michal Holčapek z Univerzity Pardubice, který se věnoval detekci rakoviny slinivky.

Pavel Jungwirth v ÚOCHB vede vědeckou skupinu Molekulové modelování. V projektu, na který získal grant, chce spolu se svým týmem vytvořit počítačový nástroj, který umožní modelovat působení iontů v biologickém prostředí, a to bez dodatečných nákladů na výpočetní techniku. Díky tomu dokážou výzkumníci přesně popsat a využít biologický potenciál iontů, což se dá v budoucnu využít například pro vývoj léčiv a jejich transport do buněk, uvedl ústav.

„Řekl jsem si, že se pustím do něčeho ne tak zábavného, jako to, co jsme dělali dříve, ale do něčeho, co může pomoct všem,“ uvedl vědec. „Je to nuda. Ale užitečná. Neděláme objev, děláme nový a lepší nástroj ke správnému popisu biologických procesů řízených ionty,“ dodal.

Jeho bratr Tomáš, který je vedoucím oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR, svůj projekt zaměří na zkoumání vlastností nedávno objevených altermagnetů. „Altermagnety kombinují přednosti feromagnetů a antiferomagnetů a zároveň mají vlastnosti, které nenabízí žádná ze dvou tradičních magnetických tříd. Tímto pomůžeme otevřít nové směry výzkumu a vývoje ve spinové fyzice, nanoelektronice a optoelektronice,“ uvedl vědec.

Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT získal podporu pro výzkum inteligentních počítačových systémů schopných učit se v dynamicky měnícím se světě. V projektu nazvaném Frontier bude vyvíjet novou generaci velkých neuronových modelů pro stroje, které fungují v dynamickém 3D světě a interagují s okolním prostředím.

„Naší výzvou je vyvinout primární neuronové modely pro systémy s fyzickým tělem, které zohlední fyzikální a geometrickou strukturu světa, a umožní sdílet a zobecňovat nabyté zkušenosti napříč různými systémy, úkoly, situacemi a prostředími. Příkladem může být robot jako domácí asistent, robot v továrně, samořiditelné auto, ale i robot chirurg,“ popsal vědec.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka